Bagergyden Brügmann J. Fisker
Bagergyden Grosskopf A. Møllersvend
Bagergyden Jessen Th. Bogbinder
Bagergyden Johannson C.G. Skomager
Bagergyden Jørgensen J. Forvalter
Bagergyden Mathiesen J. Fisker
Bagergyden Mende K. Murer
Bagergyden Scharff P.Cl. Rentier
Bagergyden Thomsen C. Th. Rentier
Banegårdsgade Bladt Jac. Rentier
Banegårdsgade Hansen P. Stationsmester
Banegårdsgade Hess J. Drejer
Banegårdsgade Hess Fr. Typograf
Banegårdsgade Jensen P. Chauffør
Banegårdsgade Nicolaisen K. Husholderske
Banegårdsgade Rasmussen Ch. Kontorist
Banegårdsgade Thyssen N. Kontorist
Banegårdsgade Wollesen J. Bogholder
Jægerplads Nielsen Chr. Snedkermester
Jægerplads Sivertsen H. Fiskehandler
Jægerplads Sivertsen H. Smedesvend
Jægerplads Thorning Chr. Arbejder
Kastanieallé Andresen A. Bagermester
Kastanieallé Bødker M. Købmand
Kastanieallé Hansen Chr. Bogholderske
Kastanieallé Hollænder P. Kock nn
Kastanieallé Lind H. Enke
Kastanieallé Petersen P.A. Musiker
Kastanieallé Ravnsgaard W. Købmand
Kastanieallé Riedell Chr. Arbejder
Kastanieallé Thuesen P. Hjulmager
Kastanieallé Tækker D. Enke
Kettingvej Andersen K. Datter
Kettingvej Andersen A.M. Enke
Kettingvej Andersen J. Lærer
Kettingvej Bladt M. Datter
Kettingvej Bladt P. Gartner
Kettingvej Christensen Chr. Missionær
Kettingvej Clausen Jørgen Købmand
Kettingvej Deichgræber W. tidl. Revisforster
Kettingvej Dietrich E. Aug. Læge Dr. med.
Kettingvej Gottschalk J. Købmand
Kettingvej Grau J. Kontorist
Kettingvej Grynfeldt A.H. Smed
Kettingvej Hansen Karhr. Enke
Kettingvej Hansen P. Smed
Kettingvej Hymøller L. Røgter
Kettingvej Høj H. Syerske
Kettingvej Jacobsen Chr. Bygmester
Kettingvej Jacobsen M. Datter
Kettingvej Jepsen L. Købmand
Kettingvej Jepsen Laur. Maskinmester
Kettingvej Krogh A. Rentier
Kettingvej Nicolaisen P. Hansen Rentier
Kettingvej Nielsen E. Arbejderske
Kettingvej Nielsen Chr. Kødsynsmand
Kettingvej Nissen Chr. Bykasserer
Kettingvej Petersen S. Arbejderske
Kettingvej Petersen C. Enke
Kettingvej Petersen Kathr. Husholderske
Kettingvej Reltmer H. Enke
Kettingvej Svendsen John Arbejder
Kettingvej Svendsen K. Snedkermester
Kettingvej Thomsen Th. Arbejder
Kettingvej Thomsen A. Arvinger
Kettingvej Thomsen H.P. Danselærer
Kettingvej Zimmermann Karhr. Enke
Kettingvej Zimmermann P. Købmand
Møllegade Hansen Fr. Husassistent
Møllegade Hansen J. Telegrafarbejder
Møllegade Jacobsen M. Husassistent
Møllegade Karstens B. Elektricitet
Møllegade Lagoni J. Arbejder
Møllegade Lagoni J. Arbejder
Møllegade Lagoni Chr. Datter
Møllegade Mathiesen H. Fisker
Møllegade Robach W. Maler
Møllegade Rose J. Murermester
Møllegade Rose J. Murersvend
Møllegade Rosenkrands A. Overtoldbetjent
Møllegade Sandkam Anne Enke
Møllegade Simonsentis G. Arbejder
Osbækvej Andresen Henrik Karl
Osbækvej Bang R.L. Forpagter
Osbækvej Brügmann K. Barnepige
Osbækvej Hammann A. jun. Arbejder
Osbækvej Hammann A. Arbejder
Osbækvej Husted E. Kokkepige
Osbækvej Jensen E. Enke
Osbækvej Johannsen J. Arbejderske
Osbækvej Larsen A. Fodermester
Osbækvej Martinsen W. Elev
Osbækvej Nielsen E. Karl
Osbækvej Nielsen H.P. Lagerist
Osbækvej Nielsen N. Chr. Røgter
Osbækvej Roth G. Arbejder
Osbækvej Rudbæk Chr. Forvalter
Osbækvej Schmidt J. Arbejder
Osbækvej Seide W. Arbejder
Osbækvej Seide Car. Arbejderske
Osbækvej Siis Anne Stuepige
Osbækvej Sopart Rob. Arbejder
Osbækvej Stolberg Chr. Karl nn
Osbækvej Thorning Chr. Karl
Osbækvej Wilhlem Jul. Arbejder
Osbækvej Æbelø Fred. Arbejder
Palæsvej Andresen Hans Mekaniker
Palæsvej Bøwadt M.D. Arbejder
Palæsvej Christensen L.J. Lærerinde
Palæsvej Godt Wilh. Rentier
Palæsvej Godt Magd. Ung Pige
Palæsvej Hansen H. Maler
Palæsvej Hess Friedr. Husassistent
Palæsvej Jesse S. Rentier
Palæsvej Kohlhammer M. Husassistent
Palæsvej Nielsen Chr. E. Rentier
Palæsvej Rasmussen A. Entreprenør
Palæsvej Rasmussen L. Medhjælper
Palæsvej Reich Elis. Ung Pige
Palæsvej Riis A. Datter
Palæsvej Riis M. Privatiere
Palæsvej Sprenger W. Lærer
Slotsallé Andresen S. Enke
Slotsallé Bencke A. Enke
Slotsallé Carstens Th. Kusk
Slotsallé Dantzer Sørensen Apotheker
Slotsallé Dau Hans Opsynsmand
Slotsallé Dau H. Telefonistinde
Slotsallé Hagensen Karl Arbejder
Slotsallé Hagensen M.K. Arbejderske
Slotsallé Hagensen M. Arbejderske
Slotsallé Hansen Anne Enke
Slotsallé Hansen Andr. Kusk
Slotsallé Holm A. Snedkermester
Slotsallé Høj M. Stuepige
Slotsallé Jacobsen H. Rentier
Slotsallé Jacobsen M. Stuepige
Slotsallé Jensen J. Assistent
Slotsallé Jensen J. Enke
Slotsallé Johannsen H. Arbejder
Slotsallé Johannsen Karhr. Tyende
Slotsallé Jørgensen K. Frøken
Slotsallé Jørgensen M. Stuepige
Slotsallé Kammann M. Tyende
Slotsallé Lassen K. Assistent
Slotsallé Lauritzen M. Husholderske
Slotsallé Lunau A. Arbejderske
Slotsallé Lunau H. Arbejderske
Slotsallé Mumm M. Tyende
Slotsallé Nielsen K. Assistent
Slotsallé Nielsen D. Husassistent
Slotsallé Rasmussen E. Forstanderinde
Slotsallé Sandkam M.P. Kunstmaler
Slotsallé Schartau nn Rentier
Slotsallé Storke H.G. Købmand
Slotsallé Torre M. Tyende
Slotsallé Winkelmann N.J. Pensionist
Slotsallé Wodstrup N.J. cand. pharm
Slottets Bibygning Abel G. Postassistent
Slottets Bibygning Andresen P. Opsynsmand
Slottets Bibygning Carstens H. Værkmester
Slottets Bibygning Christiansen Chr. Skræddermester
Slottets Bibygning Christiansen S. Skræddersvend
Slottets Bibygning Clausen P. Arbejder
Slottets Bibygning Clausen P. jr. Arbejder
Slottets Bibygning Clausen Doris Arbejderske
Slottets Bibygning Clausen Marie Arbejderske
Slottets Bibygning Clausen Cathr. Arbejderske
Slottets Bibygning Elley Martrethe Medhjælp
Slottets Bibygning Hansen Andr. Arbejder
Slottets Bibygning Hansen Andr. Arbejder
Slottets Bibygning Hansen M. Datter
Slottets Bibygning Jensen Chr. Gartner
Slottets Bibygning Mathiesen Chr. Husassistent
Slottets Bibygning Mathiesen M. Husassistent
Slottets Bibygning Mathiesen Fr. Husassistent
Slottets Bibygning Nielsen K.K. Bogholder
Slottets Bibygning Thomsen Joh. Lagerist
Stavensbølgade Andersen L. Bagermester
Stavensbølgade Andersen M. Datter
Stavensbølgade Andresen Chr. Arbejder
Stavensbølgade Autzen C. Husholderske
Stavensbølgade Beck D. Husholderske
Stavensbølgade Beuckel J. Købmand
Stavensbølgade Bjørn R. Rentier
Stavensbølgade Blad A. Rentier
Stavensbølgade Bladt A.K. Frøken
Stavensbølgade Bladt Bert. Rentier
Stavensbølgade Bladt Jac. Rentier
Stavensbølgade Bundesen P. Købmand
Stavensbølgade Carlsen C. Arbejder
Stavensbølgade Carstens J. Privatiere
Stavensbølgade Christensen E. Bogholder
Stavensbølgade Christensen Chr. Husassistent
Stavensbølgade Christensen L. Rentier
Stavensbølgade Christensen Chr. Sadelmager
Stavensbølgade Dahl C.E. Maskinmester
Stavensbølgade Dominicussen Otto Rentier
Stavensbølgade Duus Fr. Dentist
Stavensbølgade Dürkop C. Rentier
Stavensbølgade Ecklon Lor. fhv. Kontorist
Stavensbølgade Ecklon Lorenza Telefonistinde
Stavensbølgade Elley Mads Postbud
Stavensbølgade Frank Christian Blikkenslager
Stavensbølgade Frank Chr. Blikkenslagersvend
Stavensbølgade Grynfeldt Math. Politibetjent
Stavensbølgade Handler N. Bankkasserer
Stavensbølgade Handler Margr. Enke
Stavensbølgade Handler A. Frøken
Stavensbølgade Hansen H.P. Arbejder
Stavensbølgade Hansen J. Assistent
Stavensbølgade Hansen Cathr. Enke
Stavensbølgade Hansen Chr. Gæstgiver
Stavensbølgade Hansen J. Kontoristinde
Stavensbølgade Hansen P. Købmand
Stavensbølgade Hansen H. Chr. Snedkermester
Stavensbølgade Hansen H. Træskosmager
Stavensbølgade Hansen M. Tyende
Stavensbølgade Heide H. Datter
Stavensbølgade Heide R. Skibsfører
Stavensbølgade Hingst M.E. Enke
Stavensbølgade Hingst M. Frøken
Stavensbølgade Hingst W. Skibsfører
Stavensbølgade Hollænder Fr. Telefonistinde
Stavensbølgade Høj H. Arbejder
Stavensbølgade Haaks nn Skomager
Stavensbølgade Iwersen Fr. Datter
Stavensbølgade Iwersen E. Slagtermester
Stavensbølgade Iwersen P. Slagtermester
Stavensbølgade Jensen M. Rentier
Stavensbølgade Jensen J. Tyende
Stavensbølgade Jespersen Chr. Tyende
Stavensbølgade Jessen Kathr. Enke
Stavensbølgade Jessen M. Tyende
Stavensbølgade Jørgensen L. Arbejder
Stavensbølgade Jørgensen H. Arbejder
Stavensbølgade Jørgensen Fr. Enke
Stavensbølgade Jørgensen Agn. Frøken
Stavensbølgade Jørgensen Chr. Murer
Stavensbølgade Jørgensen E. Syerske
Stavensbølgade Jørgensen J. Telegrafarbejder
Stavensbølgade Jørgensen M. Tyende
Stavensbølgade Krauel W. Typograf
Stavensbølgade Kaad Chr. Enke
Stavensbølgade Lass M. Enke
Stavensbølgade Lassen H.P. Rentier
Stavensbølgade Lejmand J. Produkthandler
Stavensbølgade Lembcke H. Repræsentant
Stavensbølgade Madsen H. Handelsmand
Stavensbølgade Mathiesen C. Husholderske
Stavensbølgade Mathiesen J. Skrædder
Stavensbølgade Neupert E. Tyende
Stavensbølgade Nielsen Chr. Bagersvend
Stavensbølgade Nissen M. Husholderske
Stavensbølgade Nissen J. Rentier
Stavensbølgade Petersen E. Enke
Stavensbølgade Petersen K. Frøken
Stavensbølgade Petersen Kn. Maskinhandler
Stavensbølgade Petersen Chr. Mekaniker
Stavensbølgade Petersen P. Postbud
Stavensbølgade Petersen Chr. Syerske
Stavensbølgade Petersen A. Syerske
Stavensbølgade Petersen P. Telegrafarbejder
Stavensbølgade Pheiss Chr. S. Liniemontør
Stavensbølgade Philipsen J. Slagtersvend
Stavensbølgade Phovning A. Tyende
Stavensbølgade Rafn C.J. Toldassisten
Stavensbølgade Reimers J. Elektriker
Stavensbølgade Richelsen Karhr. Privatiere
Stavensbølgade Riedell C. Arbejder
Stavensbølgade Riedell O. Snedker
Stavensbølgade Sarauw J. Dr. med. Læge
Stavensbølgade Sarauw Chr. Dr. phil
Stavensbølgade Sorgenfrei Th. Smed
Stavensbølgade Steffens A.M. Enke
Stavensbølgade Thisted M. Tyende
Stavensbølgade Thomsack A. Arbejder
Stavensbølgade Thomsen nn Arbejder
Stavensbølgade Turk Fr. Malermester
Storegade Agerley M. Dr. med. Læge
Storegade Andersen Peter Rentier
Storegade Andresen A. Arbejder
Storegade Andresen A.M. Enke
Storegade Asmussen J. pens. Lærer
Storegade Baggesen M.G.H. Postmester
Storegade Bladt K. Tyende
Storegade Brock Chr. Kirketjener
Storegade Brückner K.P. Præst
Storegade Bødker J. Huskarl
Storegade Børresen Else Boghandel
Storegade Børresen I. Enke
Storegade Carlsen C.H. Købmand
Storegade Christensen J.L. Arbejder
Storegade Christensen A. Datter
Storegade Christensen L. Husassistent
Storegade Clausen H. Murermester
Storegade Deinert B. tidl. Oberst
Storegade Duus Chr. Arbejder
Storegade Duus W. Dentist & Barber
Storegade Elley Christian Vognmand
Storegade Essen Joh. v. Privatier
Storegade Fischer Jacob Glarmester
Storegade Frost Anne Datter
Storegade Frost Chr. Hotelejer
Storegade Frost Jørgen Skomager
Storegade Glerup Charl. Datter
Storegade Glerup Chr. Købmand
Storegade Grynfeldt M. Blikkenslager
Storegade Hansen H: Mathies Arbejder
Storegade Hansen Kathr. Husassistent
Storegade Hansen Chr. Husholderske
Storegade Hansen J. Rentier
Storegade Hansen J. Urmager
Storegade Haue J. Bogholder
Storegade Jensen Fr. Rentier
Storegade Jespersen H.P. Postbud
Storegade Johnsen N. Arbejder
Storegade Jønson M. Kontordame
Storegade Kjjær Kr. M.P. Maler
Storegade Kock Chr. Husassistent
Storegade Kock N. Rentier
Storegade Krauel K. Frisør
Storegade Larsen J. Arbejder
Storegade Laursen G. Glarmester
Storegade Leesemann N. Syerske
Storegade Lorenzen L. Havnefoged
Storegade Lunau Anna Husassistent
Storegade Madsen H. Malermester
Storegade Mathiesen A. Landmand
Storegade Matzen Cathr. Husholderske
Storegade Matzen Ellen Husholderske
Storegade Muus H. Skrædder
Storegade Møller J. Hotelier
Storegade Neupert A. Postbud
Storegade Nielsen J. Bagersvend
Storegade Nielsen A.M. Husassistent
Storegade Nielsen Chr. Skipper
Storegade Nielsen Cl. Skomager
Storegade Nielsen Th. Sømand
Storegade Nielsen Elis. Ung Pige
Storegade Nielsen A. Vognmand
Storegade Nissen P.J. Landmand
Storegade Norring H. Sømand
Storegade Paddy S. Rentier
Storegade Petersen Chr. Bagermester
Storegade Petersen P. Bagersvend
Storegade Petersen M. Butiksjomfru
Storegade Petersen D. Datter
Storegade Petersen J.P. Kommis
Storegade Petersen J. Landmand
Storegade Petersen C.Chr.Pr. Murer
Storegade Petersen M. Rentier
Storegade Petersen Eleon. Tyende
Storegade Petersen Kathr. Tyende
Storegade Petersen M. Ung Pige
Storegade Rabbeen D. Husassistent
Storegade Reich R. Fotograf
Storegade Ryhmann Anne Datter
Storegade Ryhmann H. Skibsfører
Storegade Ryhmann H. Skibsmægler
Storegade Sandholdt J. Smedemester
Storegade Schmidt Chr. Datter
Storegade Schmidt Laust Købmand
Storegade Schmidt Carl Væver
Storegade Schwarzenhorn v. nn Enke
Storegade Sivertsen A. Husassistent
Storegade Steffer nn Handelsmand
Storegade Thede E. Dr. med. Læge
Storegade Thisted Th. Snedker
Storegade Thomsen Andr. Maler
Storegade Vinten Aage Lærer
Storegade Wernecke W. Enke
Storegade Winkelmann H. Privatier
Storegade Winkelmann Elis. Privatier