Damgade 2 Hansen C. Handelsmedhjælper
Damgade 2 Hansen H. Handelsmedhjælper
Damgade 2 Hansen Jørgen Murermester
Damgade 2 Jespersen Cecilie Fr. Frøken
Damgade 2 Jespersen A. Kathr. Frøken
Damgade 2 Johnsen M. Husbestyrerinde
Damgade 2 Madsen C. Marie Enke
Damgade 4 Behrendsen P. Kommunelærer
Damgade 4 Johnsen A.F. Maskinhandler
Damgade 4 Knudsen H.Chr. Privatier
Damgade 4 Lütke A. Husassist.
Damgade 6 Bjerring C. Maskinbygger
Damgade 6 Mørch Chr. Købmand
Damgade 6 Paulsen P.S. Handelsmedhjælper
Damgade 8 Frederiksen Anni Kontorist
Damgade 8 Frederiksen Th. Postpakmester
Damgade 8 Godt A. Kaptain 'S.S. Freja'
Damgade 8 Jensen J.C. Postkontrolør
Damgade 8 Ross W. Bankassistent
Damgade 8 Ry E. Postekspedient
Damgade 8a Lorenzen O. Entreprenør
Damgade 10 Behrendsen Heinr. Lærer
Damgade 10 Clement Pauline Husassist.
Damgade 10 Hansen Christensen J. Købmand
Damgade 10 Lorenzen J. Partikulier
Damgade 10 Lorenzen C. Styrmand