Andelmejeriet Dybbøl Hansen Therkild Mejeribestyrer
Bøgely Barm, v. J. Fisker
Caffe Skansehuset Kock Chr. Restauratør
Dybbøl Beck Chr. Gårdejer
Dybbøl Bierbaum Georg Murer & Husejer
Dybbøl Brakkelmann Chr. Husejerske
Dybbøl Bøttgr H: Arbejder
Dybbøl Christensen Chr. Paulli Gartner
Dybbøl Christensen Nic. Vurderingsformand
Dybbøl Christiansen Asm. Bygmester
Dybbøl Christiansen Asm. Slagter
Dybbøl Clausen C.D. Degn & Førstelærer
Dybbøl Clausen Jørg. Gårdejer
Dybbøl Danielsen Chr. Landmand
Dybbøl Elnef P. Arbejder
Dybbøl Erzinger Hans Arbejder
Dybbøl Fogd H.P.H. Gårdejer
Dybbøl Fogdt L.H. Handelsmand
Dybbøl Frederiksen Cl. Gårdejer
Dybbøl Godt Soph Rentier
Dybbøl Hammerleff J. Arbejder & Husejer
Dybbøl Hammerleff E. Enke & Husejerske
Dybbøl Hammerleff Marie Rentenyder
Dybbøl Hammerleff J.E. Skræddermester
Dybbøl Handke Fr. Bagersvend
Dybbøl Hansen Marie Aftægtskone
Dybbøl Hansen Chr. Arbejder
Dybbøl Hansen Chr. Arbejder
Dybbøl Hansen H. Chr. Arbejder & Husejer
Dybbøl Hansen Hans Brevbærer
Dybbøl Hansen Ing. Enke
Dybbøl Hansen Cathr. Enke & Husejerske
Dybbøl Hansen J.Th. Gæstgiver
Dybbøl Hansen Jørgen Gårdejer
Dybbøl Hansen H. Husejer & Fodermester
Dybbøl Hansen Margr. Husejerske
Dybbøl Hansen Cathr. M. Husejerske
Dybbøl Hansen Johan Husmand
Dybbøl Hansen Hans Landmand
Dybbøl Hansen Henrik Mekaniker
Dybbøl Hansen Chr. jr. Skomager
Dybbøl Hansen Jens Snedkermester
Dybbøl Hansen Jørg. Telefonarbejder
Dybbøl Iversen Jens Rentenyder
Dybbøl Jahnsen Jørg. Købmand, Uddeler
Dybbøl Jahnsen Fr. Rentenyder
Dybbøl Jahnsen Joh. H. Rentenyder
Dybbøl Jensen Jens Arbejder
Dybbøl Jensen Andr. Arbejder
Dybbøl Jensen I.A. Arbejder & Husejer
Dybbøl Jensen Alfr. Forpagter Forsamlingshus
Dybbøl Jessen Jes Malermester
Dybbøl Jessen Mary Rentenyder
Dybbøl Johansen Hans Musiker
Dybbøl Johansen Jes Rentenyder & Husejer
Dybbøl Johansen Johan Tømrer & Husejer
Dybbøl Jørgensen J. Aftægtsmand
Dybbøl Jørgensen Hans Gårdejer
Dybbøl Jørgensen Chr. Gårdejer
Dybbøl Jørgensen Johan Gårdejer og Sogneraadsformand
Dybbøl Jørgensen Joh. Landmand
Dybbøl Jørgensen Peter Landmand
Dybbøl Kelsen Chr. Aftægtsmand
Dybbøl Knudsen R. Forarbejder
Dybbøl Koch Hald. Husejer & Vejmand
Dybbøl Kriger Chr. Skatteopkræver
Dybbøl Køpke Carl Slagter
Dybbøl Kaatmann Chr. Brevbærer
Dybbøl Langendorff Jørg. Skomager & Landmand
Dybbøl Lorensen L.P. Arbejder & Husejer
Dybbøl Lorensen Marg. Enke & Husejerske
Dybbøl Lorensen Ed. Landmand
Dybbøl Lorensen Car. Landmandsenke
Dybbøl Lund Birg. Lærerinde
Dybbøl Lyk Chr. Husejer
Dybbøl Lyk J.A. Købmand
Dybbøl Lyk Both. Rentenyder
Dybbøl Mathiesen Cart. Gårdejer
Dybbøl Mathiesen Carst. Husejer
Dybbøl Mathiesen Chr. Rentenyder
Dybbøl Meins H. Bagermester
Dybbøl Møller J. Arbejder & Husejer
Dybbøl Møller Peter Skrædder
Dybbøl Møller Chr. Syerske
Dybbøl Nickels Sønke Murer & Husejer
Dybbøl Nicolajsen Jørg. Husmand
Dybbøl Nielsen H. Mekanikerelev på Invalideksolen
Dybbøl Nielsen O. Murer & Husejer
Dybbøl Nissen Cec. Aftægtskone
Dybbøl Nissen Marg. Enke & Husejerske
Dybbøl Nissen Jens Gårdejer
Dybbøl Petersen Car. Enke & Husejerske
Dybbøl Petersen Lorens Rentenyder
Dybbøl Petersen H.P. Rentenyder
Dybbøl Petersen Chr. Skomager
Dybbøl Rasmussen P. Arbejder & Husejer
Dybbøl Rasmussen R. Husejer & Slagter
Dybbøl Rosenberg Chr. H. Arbejder
Dybbøl Schmidt P.C. Rentier
Dybbøl Steger J. Fodermester
Dybbøl Tental N.J. Lærer
Dybbøl Thomsen Asm. Hjulmager
Dybbøl Tychsen Both. Aftægtskone
Dybbøl Tychsen Peter Gårdejer
Dybbøl Volff Andr. Arbejder & Husejer
Dybbøl Volff J. Arbejder & Husejer
Dybbøl Zachariassen Jørg. Gårdejer
Dybbølbanke Christensen N.A. Rentier
Dybbølbanke Dau J. Jensen Rentier
Dybbølbanke Davidsen Chr. Husejerske
Dybbølbanke Frost Hans Murer
Dybbølbanke Hansen H.Chr. Aftægtsmand
Dybbølbanke Hansen Margr. Bogholder
Dybbølbanke Hansen Cathr. Møllerenke
Dybbølbanke Hørlyck El. Rentenyder
Dybbølbanke Jacobsen Ellen Husholderske
Dybbølbanke Jacobsen Fru Jordemoder
Dybbølbanke Jessen R. Husejer & Fisker
Dybbølbanke Kramer Mary Husbestyrerinde
Dybbølbanke Møller Chr. Vægter
Dybbølbanke Petersen J. Chr. Smed
Dybbølbanke Refshauge H. Mølleforpagter
Dybbølbanke Vejde Fr. Landmand
Dybbølbanke Vejlgaard P.M. Ingeniør
Dybbøllund Iversen Jacob Gårdejer
Dybbølmark Ansager L.P. Grænsegendarm
Dybbølmark Beck N. Sadelmager
Dybbølmark Bonde Peter Gårdejer
Dybbølmark Budtz Fr. Bandagist
Dybbølmark Christensen Fr. Brevbærer
Dybbølmark Christensen Nic Gårdejer
Dybbølmark Christensen Chr. Hjulmager
Dybbølmark Christensen J.H. Korporal
Dybbølmark Christensen Claus Landmand
Dybbølmark Clausen Alex Fisker & Husejer
Dybbølmark Frederiksen nn Sergent
Dybbølmark Geleff J.N.K. Rentier
Dybbølmark Grau Jørg. Kontorist ved Amssstuen
Dybbølmark Hansen Chr. Arbejder & Husejer
Dybbølmark Hansen Jørgen Gårdejer
Dybbølmark Hansen Peter Landmand
Dybbølmark Hansen Mart. Mekaniker & Husejer
Dybbølmark Hansen Anna Rentier
Dybbølmark Hansen Chr. A. Skomager
Dybbølmark Hehr Chr. Husejer
Dybbølmark Heuck Chr. Pens. Vejmand
Dybbølmark Heuck Chr. Vejmand
Dybbølmark Jahnsen Chr. Gårdejer
Dybbølmark Jensen Cl. Arbejder & Husejer
Dybbølmark Johansen Math. Aftægtsmand
Dybbølmark Johansen I. Aftægtsmand
Dybbølmark Johansen Nic. Fisker & Husejer
Dybbølmark Johansen Hans Gårdejer
Dybbølmark Jørgensen Andr. Landmand
Dybbølmark Jørgensen Ove Montør
Dybbølmark Kolbe Chr. Værftejer
Dybbølmark Kragballe O.P. Forarbejder
Dybbølmark Kristensen Kr. Gårdejer
Dybbølmark Kæstel J.Th. Gårdejer
Dybbølmark Køks A.M. Rentier
Dybbølmark Kaatmann Fru Husejerske
Dybbølmark Ludvigsen M. Lærerenke
Dybbølmark Mortensen A. Husejer & Murer
Dybbølmark Nielsen L. Aftægtsmand
Dybbølmark Nissen P. Arbejder & Husejer
Dybbølmark Nordstrøm W. Husejer & Inv
Dybbølmark Petersen S. Arbejderske
Dybbølmark Petersen L. Forretningsfører
Dybbølmark Philipsen Fr. Gårdejer
Dybbølmark Reiss C. Lagerforvaltert
Dybbølmark Struck Chr. Gårdejer
Dybbølmark Struck Cathr. Rentier
Dybbølmark Staadsen J.J. Aftægtsmand
Dybbølmark Staadsen P.J. Gårdejer
Dybbølmark Thielberg Chr. Hotelejer
Dybbølmark Tiedemann H. Elektriker
Dybbølmark Tychsen Ph. Portør
Dybbølmark Brunhoved Jørgensen Chr. Bestyrer
Dybbølsnede Klemmesen Chr. Aftægtsmand
Dybbølsnede Petersen Paul Gårdejer
Dybbølsten Hansen Hans Gårdejer
Dybbølsten Schmidt Chr. Gårdejer
Dybbøltving Jacobsen Jørg. Gårdejer
Dybbøltving Jensen Chr. Gårdejer
Dybbøltving Jepsen N. Aftægtsmand
Dybbøløsten Clausen Chr. Aftægtsmand
Dybbøløsten Petersen D Aftægtskone
Dybbøløsten Petersen M. Gårdejerske
Frydendal Duus Chr. Husejer & Arbejder
Frydendal Koch Jørgen Arbejder
Frydendal Møller J. Andresen Gårdejer
Frydendal Petersen Jes Arbejder
Frydendal Philipsen H.P. Gæstgiver & Gårdejer
Gl. Frydendal Clausen Peter Landmand
Gl. Frydendal Clausen Peter Rentier
Hvilhøj Christensen H.C. Gårdejer
Hvilhøj Gørrigsen L. Landmand
Hvilhøj Nissen Margr. Aftægtskone
Hvilhøj Tychsen Peter Landmand
Ragebøl Andresen N. Smedemester & landmand
Ragebøl Christiansen Hans Snedker
Ragebøl Clausen Peter Rentier
Ragebøl Duus Cathr. Husejerske
Ragebøl Hansen Jens Aftægtsmand
Ragebøl Hansen Jacob Fodermester
Ragebøl Hansen Hans Handelsmand
Ragebøl Hansen Jørg. Smed
Ragebøl Heickendorff H. Arbejder & Husejer
Ragebøl Iversen L. Arbejder
Ragebøl Jacobsen Sofie Rentiere
Ragebøl Jensen J.P. Aftægtsmand
Ragebøl Jensen J.P. Gårdejer
Ragebøl Jensen P.J. Gårdejer og Sognefoged
Ragebøl Johansen Chr. R. Rentenyder
Ragebøl Jørgensen Nic. Hjulmager
Ragebøl Jørgensen Hans Landmand
Ragebøl Jørgensen Hans Skrædder
Ragebøl Jørgensen Johan Vejmand
Ragebøl Knudsen nn Overportør
Ragebøl Kaadt Lorens Mejerist
Ragebøl Lorensen Jørg. Arbejder
Ragebøl Mathiesen H.J. Arbejder & Husejer
Ragebøl Mathiesen Hans Rentier
Ragebøl Møller Andr. Gæstgiver
Ragebøl Møller Claus Snedker
Ragebøl Nielsen Jørg. Ingeniør
Ragebøl Petersen Cathr. Aftægtskone
Ragebøl Petersen Peter Gårdejer
Ragebøl Petersen A.S. Gårdejer
Ragebøl Petersen Lorens Gårdejer
Ragebøl Petersen P.M. Husejer & Tømrer
Ragebøl Petersen Jørg. Købmand
Ragebøl Stokholm M. Lærer
Ragebøl Sønnichsen F. Arbejder
Ragebøl Sønnichsen Carl Købmand
Ragebøl Vølkers H. Mølleriejer
Ragebølmark Christensen Jens Landmand
Ragebølmark Haakonson H. Montør
Ragebølskov Berthelsen A. Landmand
Ragebølskov Hansen P.A. Arbejder
Ragebølskov Langendorff Nic. Skomager
Ragebølskov Nielsen J. Enke & Husejerske
Ragebølskov Rymand H. Rentier
Randersgaard Christensen Joh. Landmand
Randersgaard Hansen Hans Aftægtsmand
Ravnskobbel Bock Fr. Husmand
Ravnskobbel Hansen Claus Fsker
Ravnskobbel Jørgensen Jørg. Invalid
Ravnskobbel Kryger Johan Arbejder
Ravnskobbel Lassen M. Enke
Ravnskobbel Lassen Peter Fisker
Ravnskobbel Lassen Chr. Fisker
Ravnskobbel Lassen Hen. Rentenyder
Ravnskobbel Madsen Math. Gårdejer
Ravnskobbel Rasmussen nn Pastor
Refshøj Kaadt Chr. Landmand
Refshøj Staugaard H. Landmand
Sandbjerg Klyhn Kirstine Gårdejerske
Staugaard Boyesen P. Landmand
Staugaard Christensen Chr. Maler & Landmand
Staugaard Jepsen Jørg. Aftægtsmand
Staugaard Jepsen J. Gårdejer
Staugaard Johansen Chr. Rentenyder
Staugaard Jørgensen Lor. Fisker
Staugaard Jørgensen Hans Gårdejer
Staugaard Jørgensen Jens Landmand
Staugaard Staugaard H.M. Maskinbygger
Surlykke Christensen C. Stationsforstander
Surlykke Fogd Chr. H. Gårdforpagter
Surlykke Nicolajsen A. Gårdejer
Tinggaard Mathiesen Henr. Landmand