Helgolandsgade 5 Becker Paul Pensionær
Helgolandsgade 5 Christensen Jac. Mag. Assistent
Helgolandsgade 5 Cords Otto Portier
Helgolandsgade 5 Elley Chr. Blikkenslagermester
Helgolandsgade 5 Ewers Herm. Pens.
Helgolandsgade 5 Hertel E. Kunstmaler
Helgolandsgade 5 Jørgensen J. Skomager
Helgolandsgade 5 Lauritzen H. Kusk
Helgolandsgade 5 Lundberg C. Pensionær
Helgolandsgade 5 Mathies Chr. Installatør
Helgolandsgade 5 Rasmussen R. Assistent
Helgolandsgade 5 Tobiesen C. Købmand
Helgolandsgade 5 Westerlund J. Rentier
Helgolandsgade 7 Jørgensen Th. Pastor
Helgolandsgade 7 Jørgensen C. Sognepræst
Helgolandsgade 7 Madsen M. Husassist.
Helgolandsgade 9 Christensen P. Boghandler
Helgolandsgade 9 Halsted P. Forretningsfører
Helgolandsgade 9 Wyers D. Husassist.
Helgolandsgade 11 Bode Charlotte Lærerinde
Helgolandsgade 11 Boysen A. Husassist.
Helgolandsgade 11 Frahm Bankassistent
Helgolandsgade 11 Hansen K. Husassist.
Helgolandsgade 11 Hansen Andr. Restauratør
Helgolandsgade 11 Hoi A.M. Husbestyrerinde
Helgolandsgade 11 Kammenberg H.M.
Helgolandsgade 11 Kjer G. Købmand
Helgolandsgade 11 Knuth M. Frøken
Helgolandsgade 11 Komischke A. Husassist.
Helgolandsgade 11 Lindhardt B. Kontrollør
Helgolandsgade 11 Thorup A. Dommer
Helgolandsgade 14 Petersen J. Husassist.
Helgolandsgade 19 Alnor Else Husassist.
Helgolandsgade 19 Bøtker S.H. Arkitekt
Helgolandsgade 19 Fuschera Fritz Kreaturhandler
Helgolandsgade 19 Hammelev C. Kelner
Helgolandsgade 19 Jørgensen Chr. Bankkasserer
Helgolandsgade 19 Kock Chr. Kreaturhandler
Helgolandsgade 19 Lauritzen Chr. Kontorchef
Helgolandsgade 19 Mehrkopf E. Farvermester
Helgolandsgade 19 Rudolph W. Arbejder
Helgolandsgade 19 Sønnichsen J. Købmand
Helgolandsgade 21 Andresen A.M. Sypige
Helgolandsgade 21 Clausen Marie Frøken
Helgolandsgade 21 Davidsen Peter Styrmand
Helgolandsgade 21 Duus P. Tjener
Helgolandsgade 21 Hansen J. Bogholder
Helgolandsgade 21 Hansen M. Frøken
Helgolandsgade 21 Hansen E. Maler
Helgolandsgade 21 Hansen W. Pakhusformand
Helgolandsgade 21 Møbes H. Enke
Helgolandsgade 21 Tjellesen A. Købmand
Helgolandsgade 21 Zimmermann A. Toldbetjent
Helgolandsgade 23 Bladt Peter Købmand
Helgolandsgade 23 Domy C. Malermester
Helgolandsgade 23 Hansen E. Frøken
Helgolandsgade 23 Hansen A.L. Frøken
Helgolandsgade 23 Hansen E. Musikdirektør
Helgolandsgade 23 Hartmann M. Enke
Helgolandsgade 23 Jessen E.M. Kontorist
Helgolandsgade 23 Jørgensen Dora Enke
Helgolandsgade 23 Krabbenhøft G.G. Kommis
Helgolandsgade 23 Krabbenhøft H- Maskinarbejder
Helgolandsgade 23 Krogh H.C, Lærer
Helgolandsgade 23 Møller Chr. Kulhandler
Helgolandsgade 23 Petersen M.C. Enke
Helgolandsgade 23 Petersen H. Kontormedhjælper
Helgolandsgade 23 Terkelsen P. Købmand
Helgolandsgade 23 Thomsen Th. H. Konsulent
Helgolandsgade 25 Andersen Johanne Husassist.
Helgolandsgade 25 Andersen A. Skomagermester
Helgolandsgade 25 Christiansen Chr. Postbud
Helgolandsgade 25 Gelius E.R. Dommerfuldmægtig
Helgolandsgade 25 Johannsen P. Politibetjent
Helgolandsgade 25 Karlsen H.P. Snedkermester
Helgolandsgade 25 Køhn M. Købmand
Helgolandsgade 25 Nielsen Ferd. G Værkfører
Helgolandsgade 25 Nørhald M. Dommerfuldmægtig
Helgolandsgade 25 Skelgaard M. Husassist.
Helgolandsgade 27 Bøwadt J.H. Grundbogssekretær
Helgolandsgade 27 Christensen M. Overbetjent
Helgolandsgade 27 Ditlev N. Bandagist
Helgolandsgade 27 Eckhardt A.S.C. Frøken
Helgolandsgade 27 Eckhardt K.M.J. Journalfører
Helgolandsgade 27 Høyer Gunh. Ekpeditrice
Helgolandsgade 27 Høyer J.A.O. Lokomotivfyrbøder
Helgolandsgade 27 Lausen L. Togbetjent
Helgolandsgade 27 Ohlsen J.C. Frøken
Helgolandsgade 27 Petersen Joh. C. Smedesvend
Helgolandsgade 27 Schmidt H. Dr. phil Adjunkt
Helgolandsgade 27 Simonsen A. Arbejder
Helgolandsgade 27 Simonsen K. Husassist.
Helgolandsgade 27 Simonsen R. Pakmester
Helgolandsgade 29 Bay H.M. Sergent
Helgolandsgade 29 Bunde P. Sergent
Helgolandsgade 29 Dekena E. Maskinbygger
Helgolandsgade 29 Kruse Chr. V. Th. Kaptajn
Helgolandsgade 29 Lundt J.A.C. Bøssemager
Helgolandsgade 29 Schmidt H.J. Sadelmagermester
Helgolandsgade 29 Schultz M.J.V. Husassist.
Helgolandsgade 29 Sørensen S.K.H. Sergent
Helgolandsgade 31 Birkedal V.E. Købmand
Helgolandsgade 31 Brodersen A. Husassist.
Helgolandsgade 31 Callesen H.A. Skibsfører
Helgolandsgade 31 Hermannsen J. Inspektør
Helgolandsgade 31 Hermannsen J. Kontormedhjælper
Helgolandsgade 31 Iversen H. Købmand
Helgolandsgade 31 Jensen P. Købmand
Helgolandsgade 31 Kruse Alma Modistinde
Helgolandsgade 31 Nielsen N. Arbejder
Helgolandsgade 31 Ruskowski C. Repræsentant
Helgolandsgade 31 Schättiger S.E.M. Enke
Helgolandsgade 31 Welm Rud. Bogholder
Helgolandsgade 31 Zickermann A. Enke
Helgolandsgade 33 Hansen Chr. Købmand
Helgolandsgade 33 Horst M. Enke
Helgolandsgade 33 Jensen I.J. Telegrafassistent
Helgolandsgade 33 Mleinck W. Malersvend
Helgolandsgade 35 Brock Chr. Bogholder
Helgolandsgade 35 du North N.C. Pianistinde
Helgolandsgade 35 Erichsen Andr. O. Maskinhandler
Helgolandsgade 35 Hansen M.M. Husassist.
Helgolandsgade 35 Hansen J. Konditor
Helgolandsgade 35 Hansen H.A. Medhjælper
Helgolandsgade 35 Heinrich Chr. Maskinbygger
Helgolandsgade 35 Jørgensen Chr. Mælkehandlerske
Helgolandsgade 35 Kühler K. Enke
Helgolandsgade 35 Kühler E. Redaktør
Helgolandsgade 35 Nielsen Chr. Brokasserer
Helgolandsgade 35 Petersen P. Medhjælper
Helgolandsgade 37 Ahrendahl E.A.V. Tømrer
Helgolandsgade 37 Larsen H. Murer
Helgolandsgade 37 Larsen H.V. Tømrer
Helgolandsgade 37 Nath H. Købmand
Helgolandsgade 37 Thies S.M. Frøken
Helgolandsgade 37 Thies S.M. Frøken
Helgolandsgade 39 Bech Eva Toldassistent
Helgolandsgade 39 Broecker H.W.A. Købmand
Helgolandsgade 39 Broecker Bertha H. Telefonist
Helgolandsgade 39 Hartvig Th. Fabriksmester
Helgolandsgade 39 Hartvig E. Kontorassistent
Helgolandsgade 39 Jensen C. Kontorist
Helgolandsgade 39 Jensen Thor. J.P. Rejsende
Helgolandsgade 39 Jørgensen P. Kontorassistent
Helgolandsgade 39 Lausen E. Enke
Helgolandsgade 39 Mehl J.C. Adjunkt
Helgolandsgade 39 Mehl Chr. Frøken
Helgolandsgade 39 Mehl N. Frøken
Helgolandsgade 39 Nielsen H. Købmand
Helgolandsgade 39 Nørgaard H.P. Købmand
Helgolandsgade 39 Randrup J. Lektor
Helgolandsgade 39 Thomsen Th. Kommis