Jomfrustien 1 Bücker M. Husassist.
Jomfrustien 1 Larsen S. Arbejder
Jomfrustien 1 Petersen Otto Købmand
Jomfrustien 1 Petersen Andr. H. Smedesvend
Jomfrustien 3 Christensen Hans Soldatermissionær
Jomfrustien 3 Jensen N.P. Ingeniør
Jomfrustien 3 Moldt Chr. Enke
Jomfrustien 3 Müller Christiansen H. Bankprokurist
Jomfrustien 3 Smidt E.M. Husassist.
Jomfrustien 3 Wreidt C.D.A. Arkitekt
Jomfrustien 5 Bøwadt H.H. Lektor
Jomfrustien 5 Gemzøe K.J. Lektor
Jomfrustien 5 Gudme H. Lektor
Jomfrustien 5 Gudme E. Lærerinde
Jomfrustien 5 Kruse A.V. Amtslandinspektør
Jomfrustien 9 Hansen Anna Husassist.
Jomfrustien 9 Petersen Cl. O. Amtsforvalter
Jomfrustien 10 Guldspang S. Stabssergent
Jomfrustien 11 Asmussen J.M. Husassist.
Jomfrustien 11 Worsøe L.F. Fuldmægtig
Jomfrustien 13 Jacobsen C. Husassist.
Jomfrustien 13 Sigtrygsson S. Lektor
Jomfrustien 15 Lauritzen R. Toldbetjent
Jomfrustien 15 Lorenzen J. Postbud
Jomfrustien 17 Clausen Chr. Arbejder
Jomfrustien 17 Vokuhl E.H. Telegrafmedhjælper
Jomfrustien 17 Vokuhl A.C. Togbetjent
Jomfrustien 21 Møller L.C. Husassist.
Jomfrustien 21 Pløen H.Th. Sergent
Jomfrustien 23 Svane M. Oversergent
Jomfrustien 25 Norrie J.V.G. Kaptajn i Fodfolket
Jomfrustien 27 Møller K.K. Montør
Jomfrustien 27 Nielsen I.C.M. Kontorist
Jomfrustien 27 Nielsen C.C. Pakmester
Jomfrustien 29 Andersen M. Togbetjent
Jomfrustien 29 Andreasen A.R. Kommis
Jomfrustien 29 Andreasen H. Togfører
Jomfrustien 31 Mathiesen H. Arbejder
Jomfrustien 31 Thomsen J. Maskinsætter
Jomfrustien 33 Derlich P. Pens. Banebetjent
Jomfrustien 33 Mühe M. Enke
Jomfrustien 35 Bladt Cathr. Enke
Jomfrustien 35 Petersen C. Kontorelev
Jomfrustien 35 Sørensen M. Husbestyrerinde
Jomfrustien 35 Sørensen Nik. Kontorforstander