Løkken 4 Clausen Anna H. Husassist.
Løkken 4 Jacobsen Thom. Lægepraktikant
Løkken 4 Petersen Johannes Kommis
Løkken 6 Nielsen M. Husassist.
Løkken 6 Petersen Helene Husassist.
Løkken 6 Rohwedder H. Lærer
Løkken 6 Roth Chr. Købmand
Løkken 6 Roth Chr. Medhjælper
Løkken 6 Thyssen J. Postkontrolør
Løkken 10 Jensen Chr. Tjenestekarl
Løkken 10 Petersen M.S. Husassist.
Løkken 10 Stolberg B. Hesthandler
Løkken 12 Alte Willi Orthopædi Mekaniker
Løkken 12 Jacobsen Sine Cath. Syerske
Løkken 12 Jessen A.M. Bankassistent
Løkken 12 Owesen C. Privatier
Løkken 12 Weng P. Repræsentant
Løkken 16 Ermler H.P. Maskinmester
Løkken 16 Husted Elw. Husassist.
Løkken 16 Jensen Chr. M. Postassistent
Løkken 16 Lyck H. Bankdirektør
Løkken 16 Work Hansen Købmand
Løkken 18 Berg Marie Kontorist
Løkken 18 Bladt Jacobs. A.S. Enke
Løkken 18 Christensen Carl Maskinpasser
Løkken 18 Helmke B. Maskinsætter
Løkken 18 Hemmersam K. Kontorist
Løkken 18 Hemmersam Br. Købmand
Løkken 18 Jacobsen Joh. Fr. Dr. Phil.
Løkken 18 Weis Nic. Husassist.