Løngang 1 Christiansen Marg. Husbestyrerinde
Løngang 1 Høi Chrst. Husassist.
Løngang 1 Iversen K.M. Husassist.
Løngang 1 Klyhn S.K. Kogejomfru
Løngang 1 Larsen G. Kogejomfru
Løngang 1 Lefarth E. Vaskekone
Løngang 1 Manigal C. Kogeelev
Løngang 1 Nissen Anna Tjenestestepige
Løngang 1 Petersen K.N. Forpagter
Løngang 1 Rasmussen C.F.A. Bilhandler
Løngang 1 Reimers Karen Stuepige
Løngang 1 Sønderborghus A/S
Løngang 1 Sørensen J.S. Kontorist
Løngang 4 Christensen Ing. M. Husassist.
Løngang 4 Petersen Heinr. Købmand
Løngang 4 Witt H. Privatlærerinde
Løngang 6 Elholm Chr. Kontorist
Løngang 6 Kraul A.H. Kommis
Løngang 6 Michelsen K. Høvert Maskinmester
Løngang 6 Mikkelsen J. Handelsmand
Løngang 6 Sørensen J. Bødkermester
Løngang 6 Sørensen J. Bødkersvend
Løngang 7 Andersen M.G.M. Sergent
Løngang 7 Andresen Andr. Kontormedhjælper
Løngang 7 Køhn Hans Købmand
Løngang 7 Miang J.H. Dr. Jur. Sagfører
Løngang 7 Paulsen C.N. Kreaturhandler
Løngang 7 Schmidt Cathr. Husassist.
Løngang 7 Thygesen M. Husassist.
Løngang 8 Christensen Cecilie Syerske
Løngang 8 Doose C. Lærerenke
Løngang 8 Frederiksen Laur. Bandagist
Løngang 8 Grüne K. Snedkersvend
Løngang 9 Hansen H. Kreaturhandler
Løngang 9 Jespersen Jacob Købmand
Løngang 9 Palmus H.P.H Prokurist
Løngang 10 Andersen Ingeb. Telegrafass.
Løngang 10 Andresen Enma Telefonist
Løngang 10 Gerbrandt E. Syerske
Løngang 10 Hansen I.Chr. Præsteenke
Løngang 10 Nielsen Karl Tarmrenser
Løngang 10 Nielsen M. Telegrafassistent
Løngang 10 Paulsen E.T. Rentier
Løngang 10 Paulsen A.F. Rentier
Løngang 10 Schwalm A. Husassist.
Løngang 11 Hilscher A. Elektromekaniker
Løngang 11 Holbæk H. Overmontør
Løngang 11 Iversen P. Billedhugger
Løngang 11 Iversen K.M. Enke
Løngang 11 Jørgensen Johs. C. Cigarhandler
Løngang 12 Andresen Peter Postbud
Løngang 12 Feil E. Hestetransportør
Løngang 12 Henck M. Enke
Løngang 12 Knudsen J.P. Arbejder
Løngang 12 Larsen H.P. Sømand
Løngang 12 Nielsen Hans Maskinsmed
Løngang 12 Olesen S. Chr. Togbetjent
Løngang 12 Thomsen Cathr. Musiklærerinde
Løngang 12 Ziegermann W. Karusselejer
Løngang 14 Bergmann M. Syerske
Løngang 14 Bill Peter Arkitekt
Løngang 14 John G.O. Skræddermester
Løngang 14 Thomsen Th. Husassist.
Løngang 16 Bang Hans Slagtermester
Løngang 16 Bang C. jr. Slagtersvend
Løngang 16 Ganzel A. Husassist.
Løngang 16 Hansen V. Kommis
Løngang 16 Nissen Anna Enke
Løngang 16 Nissen O. Kontormedhjælper
Løngang 16 Svoldgaard Jac. Sergent
Løngang 18 Jørgensen Valdemar Politibetjent
Løngang 18 Nielsen N.M. Bogholder
Løngang 18 Nielsen M.P. Købmand
Løngang 18 Petersen Jens P. Købmand
Løngang 20 Christiansen Emilie Pensionat
Løngang 20 Duus Chr. J. Musiker
Løngang 20 Jepsen Nis Chr Agent
Løngang 20 Krogh A. Enke
Løngang 20 Mathiesen Anna Marie
Løngang 20 Petersen Jørg. Kontorist
Løngang 20 Pleth Chr. R. Cigarhandler
Løngang 20 Tornøe V.E. Repræsentant
Løngang 22 Clement A.S. Husassist.
Løngang 22 Grimm O. Tapetserer
Løngang 22 Jensen P. Købmand
Løngang 22 Petersen M.M. Frøken
Løngang 22 Rasmussen M. Syerske
Løngang 22 Schmidt Chr. T. Styrmand
Løngang 24 Hansen H. Andr. Former
Løngang 24 Hansen H. Andr. Kontorassistent
Løngang 24 Helmer N. Skattekasserer
Løngang 24 Nielsen K. Drogerimedhjælper
Løngang 24 Nielsen Hans Kelner
Løngang 24 Petersen J.A. Købmand
Løngang 27 Breuning H. Købmand
Løngang 27 Christophersen Laura Dentist
Løngang 27 Elley Hans Kusk
Løngang 27 Hein W. Arbejder
Løngang 27 Mørch Chr. Amtslæge
Løngang 27 Nielsen C.B.M Kontorist
Løngang 27 Sievers K.M. Husassist.
Løngang 27 Sievertsen K.M. Husassist.
Løngang 27 Weismann Agnes Forretningsbestyrerinde
Løngang 29 Adolphsen august Købmand
Løngang 29 Christensen E. Husassist.
Løngang 29 Ernst J. Bogholder
Løngang 29 Føgh Eline Husassist.
Løngang 29 Føgh Chr. Jernstøber
Løngang 29 Juhler J. Købmand
Løngang 29 Lorenzen Thomas Kommis
Løngang 29 Wilmer L. Husassist.
Løngang 31 Clausen Johannes Købmand
Løngang 31 Friis J.K. Liniemester
Løngang 31 Schumacher J. Skattesekretær
Løngang 31 Warnke Fr. Husassist.
Løngang 33 Hansen Kl. Husbestyrerinde
Løngang 33 Hansen H. Kontorbestyrer
Løngang 33 Jensen M. Kontorassistent
Løngang 33 Jepsen M. Frøken
Løngang 33 Kaufmann C. Frøken
Løngang 33 Mumsen Ch. Enke
Løngang 33 Petersen H. Toldelev