Mellemgade 1 Brandt Joh. Arbejder
Mellemgade 1 Kellner A. Syerske
Mellemgade 1 Kirkeby P. Bogtrykker
Mellemgade 1 Nissen Eilholm Arbejder
Mellemgade 1 Nissen J. Kommis
Mellemgade 1 Nissen J. Snedker
Mellemgade 1 Rønnau J. Murer
Mellemgade 1 Sørensen A. Formersvend
Mellemgade 2 Hansen H. Arbejder
Mellemgade 2 Lund E. Ekspeditrice
Mellemgade 2 Lund P. Handelsmedhjælper
Mellemgade 2 Lund Chr. Slagter
Mellemgade 3 Keldorf A. Medhjælper
Mellemgade 3 Keldorf A. Vognmand
Mellemgade 4 Hansen P. Husassist.
Mellemgade 4 Hansen H. Murermester
Mellemgade 4 Thomsen N. Enke
Mellemgade 4 Øhlers C. Bagermester
Mellemgade 5 Ehlers Nic. Slagtermester
Mellemgade 5 Møller A.P. Redaktør
Mellemgade 5 Øhlers J. Partikulier