Bækgade Beck P. Murer
Bækgade Christensen Chr. Tyende
Bækgade Clausen A. Postbud
Bækgade Eriksen Br. Arbejder
Bækgade Frederiksen A.J. Repræsentant
Bækgade Hansen N.P. Arbejder
Bækgade Iversen M. Enke
Bækgade Jensen H. Bødker
Bækgade Jessen P. Arbejder
Bækgade Jessen M. Kontoristinde
Bækgade Johannsen G. Murer
Bækgade Kaaed S. Enke
Bækgade Lange M. Enke
Bækgade Lange Chr. Frøken
Bækgade Lange Fr. Malermester
Bækgade Laursen H. Lærer
Bækgade Lorenzen J. Enke
Bækgade Nielsen M. Enke
Bækgade Nielsen N.C. Retsbetjent
Bækgade Nikolaisen A. Frøken
Bækgade Nikolaisen C. Skræddermester
Bækgade Petersen H.C. Arbejder
Bækgade Runge H. Lokomotivfører
Bækgade Sandvej J. Gårdejer
Bækgade Schneider P. Bytjener
Bækgade Wriborg C. Strygerske
Bøkgade Jankuhn A. Skomagermester
Holmgade Andersen H. Arbejder
Holmgade Andersen C. Frøken
Holmgade Andersen J. Montør
Holmgade Andersen Chr. Rentier
Holmgade Asmussen H.P. Sadelmagermester
Holmgade Bladt Jes Gårdejer
Holmgade Bladt Chr. Rentier
Holmgade Bleshøi J. Frøken
Holmgade Borg L. Lærerinde
Holmgade Braman J. Invalid
Holmgade Carstensen A. Fodermester
Holmgade Christensen Chr. Elektriker
Holmgade Christensen V. Landmand
Holmgade Christensen Chr. B. Landmand
Holmgade Christiansen Fr. Frøken
Holmgade Christiansen Chr. Snedkermester
Holmgade Dahl A. Frøken
Holmgade Dominicussen J. Gårdejer
Holmgade Dominicussen P. Landmand
Holmgade Hansen L. Driftsbestyrer
Holmgade Hansen Fr. Frøken
Holmgade Hansen C. Købmand
Holmgade Hansen J. Landmand
Holmgade Hansen O. Montør
Holmgade Hansen Niels Møller
Holmgade Hansen M. Væverske
Holmgade Hedelund O. Arbejder
Holmgade Holm P. Vognmand
Holmgade Hummel J. Gartner
Holmgade Iversen E. Arbejder
Holmgade Iversen P. Cigarhandler
Holmgade Iversen M. Tyende
Holmgade Jankuhn E. Frøken
Holmgade Jensen Chr. Arbejder
Holmgade Jensen E. Landmand
Holmgade Jensen Chr. Snedkermester
Holmgade Johannsen H.P. Handelsmand
Holmgade Johannsen J.A. Hotelejer
Holmgade Johannsen P. Togbetjent
Holmgade Jørgensen C. Enke
Holmgade Jørgensen Fr. Landmand
Holmgade Kammann J. Fodermester
Holmgade Klyhn E. Enke
Holmgade Klyhn H. Møller
Holmgade Knudsen C. Enke
Holmgade Kolmos J. Købmand
Holmgade Kramer M. Enke
Holmgade Lorenzen J. Landmand
Holmgade Milischefski J. Landmand
Holmgade Møller E. Elektriker
Holmgade Nielsen C. Frøken
Holmgade Nikolaisen H. Vognmand
Holmgade Petersen H. Arbejder
Holmgade Petersen P. Bager
Holmgade Petersen H. Parcellist
Holmgade Petersen P. Rentier
Holmgade Skov Chr. Bagermester
Holmgade Skov Dora Frøken
Holmgade Sten C.A. Blikkenslager
Holmgade Voigt M. Frøken
Holmgade Wilke A. Handelsmand
Holmgade Wolter Elli Tyende
Kirkegade Barth Fr. Skræddermester
Kirkegade Bendiksen Fr. Rentier
Kirkegade Bøie H. Skomagermester
Kirkegade Bøie H. sen. Skomagermester
Kirkegade Clausen M. Enke
Kirkegade Hansen D. Enke
Kirkegade Hansen C. Frøken
Kirkegade Hansen Chr. Murer
Kirkegade Hau N. Rentier
Kirkegade Hess C. Tyende
Kirkegade Jensen N. Købmand
Kirkegade Johannsen K. Enke
Kirkegade Johannsen Chr. Husbestyrerinde
Kirkegade Jørgensen A. Enke
Kirkegade Jørgensen D. Frøken
Kirkegade Jørgensen Andr. Købmand
Kirkegade Jørgensen H. Postbud
Kirkegade Jørgensen H.M. Slagter
Kirkegade Jørgensen P. Slagtermester
Kirkegade Klyhn J. Arbejder
Kirkegade Klyhn P. Postbud
Kirkegade Knudsen A. Landmand
Kirkegade Lenz C. Fyrbøder
Kirkegade Moos H. Rentier
Kirkegade Nielsen H. Handelsmand
Kirkegade Nielsen U. Handelsmand
Kirkegade Nielsen L. Syerske
Kirkegade Nissen J. Gårdejer
Kirkegade Otsen O.A. Bykasserer
Kirkegade Otsen H. Frøken
Kirkegade Petersen A.C. Enke
Kirkegade Petersen A. Invalid
Kirkegade Petersen H. Murmester
Kirkegade Petersen P.C. Stenhugger
Kirkegade Petersen C.L. Vært
Kirkegade Remien A. Enke
Kirkegade Remien Fr. Købmand
Kirkegade Schnell A. Rentier
Kirkegade Størmand M. Tyende
Kirkegade Thomsen H. Landmand
Kirkegade Westmeyer W. Murer
Kirkegade Wulff Elli Frøken
Løitertoft Møller J.H. Banearbejder
Løitertoft 1 Hansen Chr. Rentier
Løitertoft 1 Petersen M. Enke
Løitertoft 2 Køhler S. Enke
Løitertoft 3 Davidsen C. Frøken
Løitertoft 3 Elholm A. Frøken
Løitertoft 3 Hansen M. Frøken
Løitertoft 3 Jepsen J. Huskarl
Løitertoft 4 Balslev Th. Dr. med.
Løitertoft 4 Buhl P.S. Sekretær
Løitertoft 4 Svensen M. Frøken
Løitertoft 5 Bonde M. Enke
Løitertoft 5 Henningsen R. Landmand
Løitertoft 5 Jensen D. Husassistent
Løitertoft 5 Lunau B. Husassistent
Løitertoft 6 Bendiksen Fr. Arbejder
Løitertoft 7 Sønnichsen A. Rentier
Løitertoft 8 Bøgner S. Frøken
Løitertoft 8 Bøgner J. Lærer
Løitertoft 8 Dixen H. Lærer
Løitertoft 8 Frederiksen H. Regnskabsfører
Løitertoft 9 Bonde A. Huskarl
Løitertoft 9 Jensen J. Maskinbygger
Løitertoft 9 Jensen H. Vært
Løitertoft 10 Bayer A. Frøken
Løitertoft 10 Bayer M. Frøken
Løitertoft 10 Bladt Chr. Fyrbøder
Løitertoft 11 Voigt H.A. Sadelmagermester
Løitertoft 11 Voigt C. Telefonistinde
Løitertoft 15 Wein P. Rentier
Løitertoft 17 Mathiesen J. Maskinbygger
Løitertoft 17 Petersen Chr. Toldbetjent
Løitertoft 17 Voigt J.H. Maskinfabrik
Løitertoft 18 Hansen T.C. Rentier
Løitertoft 18 Madsen A. Enke
Løitertoft 18 Nissen N. Direktør
Løitertoft 18 Nissen H. Landmand
Løitertoft 20 Førstner C. Murer
Løitertoft 20 Rix Chr. Rentier
Løitertoft 21 Svane M. Frøken
Løitertoft 21 Svane H. Tandtekniker
Løitertoft 22 Nielsen P. Skræddermester
Løitertoft 23 Kopp N. Enke
Løitertoft 23 Kristensen Kr. Lærerinde
Løjtertoft 12 Abrahamson A.S. Enke
Nordborg Nielsen Chr. Arbejder
Ridepladsen Bonde J. Handelsmand
Ridepladsen Enghoff Fr. Bagermester
Ridepladsen Hofmann E. Skomager
Ridepladsen Hofmann E. Skomagermester
Ridepladsen Jensen H.C. Murer
Ridepladsen Jessen J. Arbejder
Ridepladsen Kunz Fr. Politibetjent
Ridepladsen Petersen J.L. Bager
Ridepladsen Skov Cl. Enke
Ridepladsen Skov Chr. Frøken
Ridepladsen Skov N. Købmand
Skomagergade Egertsen Chr. Skomager
Skomagergade Abrahamson Aug. Arbejder
Skomagergade Andersen J. Bagermester
Skomagergade Andersen E. Frøken
Skomagergade Bleshøi A. Kontoristinde
Skomagergade Brizio Fr. Arbejder
Skomagergade Frederiksen A.M. Syerske
Skomagergade Hansen A. Frøken
Skomagergade Hansen J. Rentier
Skomagergade Lorenzen A. Bogtrykker
Skomagergade Mikkelsen J. Diakonis
Skomagergade Nissen A. Diakonis
Skomagergade Petersen A. Bagermester
Skomagergade Petersen P. Rentier
Skomagergade Petersen L. Skræddermester
Skomagergade Petersen C. Syerske
Skomagergade Schmidt J. Enke
Skomagergade Skolander M. Arbejder
Skomagergade Skolander M. Arbejder
Skomagergade Tiedemann Cl. Høker
Slotsgrunden Auendahl Aage Lærer
Slotsgrunden Bill P. Grundbogsfører
Slotsgrunden Christensen Chr. Frøken
Slotsgrunden Christensen H. Tyende
Slotsgrunden Kunzendorf A. Tyende
Slotsgrunden Kunzendorf E. Tyende
Slotsgrunden Mortensen L. Tyende
Slotsgrunden Ploug M. Lærer
Slotsgrunden Plovgaard A.M. Forster
Slotsgrunden Probst Fr. Huskarl
Storegade Christensen O. Elektriker
Storegade Christensen H. Kommis
Storegade Dominicussen J. Svend
Storegade Gross M.S. Frøken
Storegade Hansen J. Kommis
Storegade Hansen N. Parcellist
Storegade Hede H. Skorstensfejer
Storegade Inkersdorff S. Syerske
Storegade Jacobsen M. Bankbestyrer
Storegade Johnsen M. Enke
Storegade Kyckelhahn F. Blikkenslagermester
Storegade Lannung A. Farmaceut
Storegade Møller Fr. Mælkehandler
Storegade Nielsen M. Frøken
Storegade Nielsen A. Repræsentant
Storegade Nikolaisen J. Lokomotivfører
Storegade Paulsen C. Frøken
Storegade Petersen Chr. Biblioteker
Storegade Petersen E. Frøken
Storegade Petersen Fr. Telefonistinde
Storegade Schmidt A.M. nn
Storegade Simonsen L. Elektriker
Storegade 1 Daugaard J. Rentier
Storegade 1 Ravn J. Overlærer
Storegade 2 Jensen J. Barbersvend
Storegade 2 Jensen E. Frøken
Storegade 2 Nielsen A. Bogholder
Storegade 2a Nikolai Fr. Snedkermester
Storegade 3 Breiholz C. nn
Storegade 3 Petersen P. Landmand
Storegade 3 Petersen H. Parcellist
Storegade 3 Wrang Alvine nn
Storegade 4 Clausen Cl. Købmand
Storegade 4 Nielsen Chr. Husassistent
Storegade 5 Burmeister J. Dr. med.
Storegade 6 Klein H. Rentier
Storegade 7 Kaaless B. Murer
Storegade 7 Petersen C. Enke
Storegade 7 Wegersleff C. Frøken
Storegade 8 Jørgensen M. Enke
Storegade 8 Mathiesen M. Rentier
Storegade 9 Dominicussen S. Enke
Storegade 9 Dominicussen A.M. Enke
Storegade 9 Dominicussen P. Vognmand
Storegade 10 Iversen H. Slagter
Storegade 10 Jensen H.P. Arbejder
Storegade 10 Nielsen A. Snedker
Storegade 10 Nielsen M. Syerske
Storegade 10 Schrøder M. Enke
Storegade 11 Tædeler C. Installatør
Storegade 12 Hansen N. Hotelejer
Storegade 12 Nikolai J. Elektriker
Storegade 12 Nikolai S. Frøken
Storegade 12 Nikolai R. Snedker
Storegade 14 Bylling W. Huskarl
Storegade 14 Christophersen E. Frøken
Storegade 14 Schwarze E. Frøken
Storegade 15 Christensen H. Barber
Storegade 15 Ewertsen A. Enke
Storegade 15 Nissen Chr. Syerske
Storegade 16 Siegel H. Blikkenslagermester
Storegade 17 Hartig A. Husassistent
Storegade 17 Jespersen J. Slagtermester
Storegade 17 Nielsen H. Telefontekniker
Storegade 18 Johnsen P. Købmand
Storegade 18 Stillhoff D. Enke
Storegade 18 Stillhoff H. Købmand
Storegade 18 Stillhoff H. Fr. nn
Storegade 19 Andersen C.H. Farmaceut
Storegade 19 Andersen C.V. Toldassistent
Storegade 19 Laut H. Husassistent
Storegade 20 Asmussen V. Bagermester
Storegade 20 Asmussen Chr. Frøken
Storegade 20 Asmussen J. Urmager
Storegade 20 Stottmeiser H. Vært
Storegade 21 Bladt C. Sæbehuset
Storegade 21 Brorsen Fr. Gårdejer
Storegade 21 Fuchs A. Tyende
Storegade 21 Schmidt G. Landmand
Storegade 22 Petersen A. Urmager
Storegade 23 Kolmos Chr. Rentier
Storegade 23 Petersen A. Husassistent
Storegade 24 Christensen M. Frøken
Storegade 24 Christensen Hansen Lærer
Storegade 24 Kaae E. Lærer
Storegade 24 Lange Chr. Frøken
Storegade 24 Wolff Søren Lærer
Storegade 25 Hünermund J. Malermester
Storegade 25 Jørgensen D. Enke
Storegade 25 Jørgensen M. Frøken
Storegade 25 Jørgensen L. Landmand
Storegade 25 Jørgensen A. Pensionat
Storegade 26 Brock Andr. Stationsmester
Storegade 26 Christensen M. Frøken
Storegade 26 Petersen Chr. Frøken
Storegade 26 Petersen P. Vært
Storegade 27 Christensen S. Enke
Storegade 27 Jørgensen R.L. Postassistent
Storegade 27 Petersen A. Borgmester
Storegade 27 Petersen H. Rentier
Storegade 28 Johansen N. Frøken
Storegade 28 Meyland M. Frøken
Storegade 29 Lund M. Købmand
Storegade 30 Haagensen M. Frøken
Storegade 30 Haagensen H. Vært
Storegade 32 Bauschke J. Barber
Storegade 32 Bøisen A. Elektriker
Storegade 33 Andersen C. Boghandel
Storegade 33 Køhler E. Rentier
Storegade 34 Petersen H. Farvermester
Storegade 35 Bannier A. Skomagermester
Storegade 37 Jacobsen J. Købmand
Storegade 37 Skriver L. Husassistent
Storegade 38 Hansen M. Enke
Storegade 38 Iversen Jesmine Frøken
Storegade 38 Moldt M. Enke
Storegade 39 Clausen P. Købmand
Storegade 39 Hansen P. Kommis
Storegade 40 Dominicussen K. Tyende
Storegade 40 Petersen R.C. Dyrlæge
Storegade 40 Rasch J. Elektriker
Storegade 41 Møller M. Købmand
Storegade 41 Worm A. Tyende
Storegade 42 Jensen H.P. Barber
Storegade 42 Jørgensen Chr. Malermester
Storegade 42 Petersen J. Pianist
Storegade 43 Jensen K. Arbejder
Storegade 43 Jensen J. Barber
Storegade 44 Jensen Chr. Maskinfabrik
Storegade 44 Kuchannowski W. Maskinbygger
Storegade 44 Laut E. Enke
Storegade 46 Harboe P. Sadelmager
Storegade 46 Møller C. Frøken
Storegade 46 Møller J. Sadelmagermester
Storegade 46 Møller H. Sadelmagermester
Storegade 47 Gude A.M. Rentier
Storegade 47 Hansen L. Retskonsulent
Storegade 47 Lassen C. Frøken
Storegade 48 Hansen Chr. Maskinhandel
Storegade 48 Rasmussen H. Frøken
Storegade 49 Frandsen C. Jordemoder
Storegade 49 Thomsen A. Frøken
Storegade 49 Thomsen J. Træskomager
Storegade 50 Juhl nn Dr. med.
Storegade 50 Karberg A. Frøken
Storegade 50 Kock M. Frøken
Storegade 51 With O. Frøken
Storegade 51 Wulff Emma Enke
Storegade 51a Møller W. Frøken
Storegade 51a Petersen Chr. Konditor
Storegade 51a Steffensen H. Frøken
Storegade 52 Frederiksen J. Snedkermester
Storegade 52 Ohlsen P. Konduktør
Storegade 54 Thomsen E. Købmand
Storegade 55 Hansen H.A. Handelsmand
Storegade 57 Hansen M. Arbejderske
Storegade 57 Hansen C. Syerske
Storegade 57 Hansen D. Syerske
Storegade 58 Jørgensen C. Slagtermester
Storegade 59 Bleshøi H. Urmager
Storegade 60 Røpke Chr. Guldsmed
Storegade 61 Hansen D. Frøken
Storegade 61 Hünermund H. Malermester
Storegade 61 Jørgensen J.P. Handelsmand
Storegade 62 Clausen H. Frøken
Storegade 62 Dahl J. Rentier
Storegade 62 Lund C. Frøken
Storegade 62 Petersen J. Apotheker
Storegade 63 Thomsen S. Syerske
Storegade 64 Frederiksen Chr. Enke
Storegade 65 Andersen Cl. Rentier
Storegade 65 Paulsen K. Frøken
Storegade 66 Gross S. Enke
Storegade 67 Hansen Chr. Fodermester
Søndergade Christen Th. Arbejder
Søndergade Christensen N. Arbejder
Søndergade Christensen M.M. Enke
Søndergade Christensen Chr. Tyende
Søndergade Detlefsen Chr. pens. Postbud
Søndergade Dominicussen D. Enke
Søndergade Heilemann S. Frøken
Søndergade Heilemann W. Tømrer
Søndergade Jacobsen A. Konduktør
Søndergade Jessen H. Postbud
Søndergade Knudsen J. Smedemester
Søndergade Lenz C. Lokomotivfører
Søndergade Madsen M. Frøken
Søndergade Paulsen Fr. Konduktør
Søndergade Petersen P. Kulhandler
Søndergade Petersen L. Slagter
Søndergade Petersen J. Smed
Søndergade Rowoldt T.C. Fyrbøder
Søndergade Schmidt Chr. Arbejder
Søndergade Schmidt K. Enke
Søndergade Wolter E. Enke
Ulbjerg Andersen J. Landmand
Ulbjerg Beck R. Parcellist
Ulbjerg Beck J. Parcellist
Ulbjerg Christensen M. Tyende
Ulbjerg Christensen M. Tyende
Ulbjerg Grau Chr. Parcellist
Ulbjerg Parg E. Landmand
Ulbjerg Petersen H.C. Rentier
Ulbjerg Voigt H. Parcellist
Ulbjerggade Andersen Chr. Arbejder
Ulbjerggade Andersen Cathr. Enke
Ulbjerggade Barth A. Enke
Ulbjerggade Christiansen J. Ølhandler
Ulbjerggade Drenckhahn Chr. Rentier
Ulbjerggade Garcke M. Frøken
Ulbjerggade Garcke E. Handelsmand
Ulbjerggade Jacobsen Fr. Enke
Ulbjerggade Jensen A. Arbejder
Ulbjerggade Jensen H. Gartner
Ulbjerggade Jensen A.M. Væverske
Ulbjerggade Johannsen J. Rentier
Ulbjerggade Kolmos J. Postbud
Ulbjerggade Kunzendorf G.P. Arbejder
Ulbjerggade Lassen M. Købmand
Ulbjerggade Lassen L. Købmand
Ulbjerggade Lassen S. Landmand
Ulbjerggade Løwenberg W. Musiker
Ulbjerggade Mikkelsen I. Tyende
Ulbjerggade Moldt Chr. Arbejder
Ulbjerggade Møller J. Fyrbøder
Ulbjerggade Ohlsen J. Enke
Ulbjerggade Ohlsen H. Fyrbøder
Ulbjerggade Petersen N.L. Bager
Ulbjerggade Petersen J.L. Barber
Ulbjerggade Petersen M. Enke
Ulbjerggade Petersen M.L. Frøken
Ulbjerggade Petersen J.L. Postbud
Ulbjerggade Petersen Fr. L. Slagter
Ulbjerggade Petersen H.L. Slagter
Ulbjerggade Petersen A. Strygerske
Ulbjerggade Petersen J.L. Ølhandler
Ulbjerggade Raaben A. Enke
Ulbjerggade Raaben A. Frøken
Ulbjerggade Samuelsen H. Bankassistent
Ulbjerggade Samuelsen H. Gartner
Ulbjerggade Seifert Th. Tømrer
Ulbjerggade Størmand P. Kirketjener
Ulbjerggade Weber M. Enke
Ulbjerggade Weber M. Frøken
Vesterlund Eriksen H. Gårdejer
Vesterlund Eriksen H. Rentier
Vesterlund Fink Fr. Tyende
Vesterlund Frederiksen Helene Frøken
Vesterlund Frederiksen N. nn
Vesterlund Frederiksen N. Rentier
Vesterlund Hansen P. Rentier
Vesterlund Haaks H.H. Murer
Vesterlund Klyver J. Landmand
Vesterlund Kramer E. Enke
Vesterlund Møller E. Tyende
Vesterlund Nielsen C.M. Enke
Vesterlund Petersen Fr. Landmand
Vesterlund Petersen P. Parcellist
Vesterlund Petersen N.J. Parcellist
Vesterlund Petersen H. Parcellist
Vesterlund Solmer R. Gårdejer
Østerholm Sjøholm J. Parcellist
Østerlund Christensen P. Parcellist
Østerlund Clausen H. Landmand
Østerlund Clausen J. Parcellist
Østerlund Espensen J. Rentier
Østerlund Hansen A. Landmand
Østerlund Hansen A. Vært
Østerlund Jensen H. Murer
Østerlund Jensen P. Parcellist
Østerlund Johnsen nn Tyende
Østerlund Klemens E. Tyende
Østerlund Klemens P. Tyende
Østerlund Lauritzen L. Parcellist
Østerlund Mathiesen M. Parcellist
Østerlund Mathiesen Chr. Rentier
Østerlund Ohlsen J. Arbejder
Østerlund Ohlsen C. Enke
Østerlund Petersen M. Frøken
Østerlund Petersen Chr. Rentier
Østerlund Philipsen E. Frøken
Østerlund Philipsen Chr. Landmand
Østerlund Philipsen J. Landmand
Østerlund Philipsen Chr. Parcellist