Perlegade Petersen A. Tjenestestepige
Perlegade 1 la Motte B. Enke
Perlegade 1 Schmiegelow M. pens. Lærerinde
Perlegade 2 Erichsen Car. Arbejderske
Perlegade 2 Hansen A.M. Enke
Perlegade 2 Iversen H.C. Arbejder
Perlegade 2 Petersen Chresten Arbejder
Perlegade 2 Petersen M. Arbejderske
Perlegade 2 Petersen C. Arbejderske
Perlegade 2 Schramm A. Arbejder
Perlegade 2 Schramm C. Sømand
Perlegade 2 Schramm H. Sømand
Perlegade 2 Thiede J. Enke
Perlegade 3 Martin Paul Cigarhandler
Perlegade 3 Schmidt M. Telefonist
Perlegade 4 Hansen M. Husassist.
Perlegade 4 Johannsen Ingb. Husassist.
Perlegade 4 Juhl J. Apoteker
Perlegade 4 Møller A. Husbestyrerinde
Perlegade 5 Nørreby J. Lærer
Perlegade 6 Jansen Chr. Elektriker
Perlegade 6 Jansen K. Forretningsfører
Perlegade 7 Asmussen Grethe Husassist.
Perlegade 7 Bockmeyer Vollrath Restauratør
Perlegade 7 Christensen A. Arbejder
Perlegade 7 Clausen Andreas Boghandler
Perlegade 7 Dinesen Jep Telegrafbestyrer
Perlegade 7 Klyhn A. Buffetjomfru
Perlegade 7 Werner P. Gasværksarbejder
Perlegade 9 Festersen W. Husassist.
Perlegade 9 Kock Marie Husassist.
Perlegade 9 Mørup M. Købmand
Perlegade 10 Hansen Corn. Urmager
Perlegade 10 Jessen Albert Hotelejer
Perlegade 10 Mahnke Fr. Husassist.
Perlegade 10 Nielsen L. Købmand
Perlegade 10 Rode C. Husassist.
Perlegade 10 Schlünzen Cl. Husholdningselev
Perlegade 10 Wohlenberg G. Købmand
Perlegade 11 Jensen B. Politibetjent
Perlegade 11 Aagaard, Anne Husassist.
Perlegade 12 Büttner O. Barber
Perlegade 12 Michael H. Husassist.
Perlegade 12 Zickermann Math. Gæstgiver
Perlegade 13 Andresen Anna Husassist.
Perlegade 13 Carstensen Chr. Gæstgiver
Perlegade 13 Dreyer Sof. Husassist.
Perlegade 13 Jacobsen A. Hestehandler
Perlegade 13 Rosenbeck Jv. Huskarl
Perlegade 14 Blomgreen Johanne Husassist.
Perlegade 14 Gipp E. Direktrice
Perlegade 14 Madsen Carl Fr. Lærer
Perlegade 14 Mai Auguste Enke
Perlegade 14 Petersen Marie Husassist.
Perlegade 14 Saul B. Revisor
Perlegade 14 Sørensen H.C. Lærer
Perlegade 15 Heiden H. Skræddermester
Perlegade 16 Evald P. Tandlæge Dr.
Perlegade 16 Olufsen M. Frøken
Perlegade 16 Olufsen P. Købmand
Perlegade 16 Schmidt Chr. Klinikfrøken
Perlegade 16 Thomsen Chr. Husassist.
Perlegade 17 Carstensen W. Skræddermester
Perlegade 17 Jürgensen Clara Enke
Perlegade 17 Petersen O. Murmester
Perlegade 17 Sønderborg Elektricitetsværk A/S
Perlegade 18 Folkebanken Als og Sundeved
Perlegade 18 Jacobsen Elise Husassist.
Perlegade 18 Nielsen H. Bankdirektør
Perlegade 19 Gunkel E. Syerske
Perlegade 19 Jensen J. Papirhandler
Perlegade 19 Sørensen Chr. T. Købmand
Perlegade 20 Andresen Meta Husassist.
Perlegade 20 Bendixen J. Slagtersvend
Perlegade 20 Franke H. Slagtermester
Perlegade 20 Hansen H. Slagtersvend
Perlegade 20 Moldt A. Frøken
Perlegade 20 Schorrys G. Husassist.
Perlegade 21 Gøbel H. Bogholder
Perlegade 21 Gøbel Chr. Bogholder
Perlegade 21 Gøbel Chr. Enke
Perlegade 21 Hansen L.C. Urmagersvend
Perlegade 21 Henningsen S.D. Husbestyrerinde
Perlegade 21 Knudsen Chr. M. Husassist.
Perlegade 21 Sauer A.M. Enke
Perlegade 21 Severin Fr. Sygeplejerske
Perlegade 21 Stuhr P.H. Cykelhandler
Perlegade 21 Stuhr A.H. Maskinarbejder
Perlegade 21 Wiuf S.H. Urmager
Perlegade 21a Rasmussen H. Arbejder
Perlegade 22 Alsdorf Martha Husassist.
Perlegade 22 Kähler O. Gæstgiver
Perlegade 22 Moldt P. Kreaturhandler
Perlegade 23 Hansen G. Partikulier
Perlegade 24 Jensen A. Husassist.
Perlegade 24 Jensen M. Husassist.
Perlegade 24 Johannsen Hans Guldsmedemester
Perlegade 24 Johannsen H.E. Partikulier
Perlegade 25 Decker Marie Enke
Perlegade 25 Decker Annette Frøken
Perlegade 25 Decker Laura Frøken
Perlegade 25 Decker Wilhlemine Frøken
Perlegade 25 Decker Jul. Købmand
Perlegade 25 Struck Br. Student
Perlegade 25 Thomsen Carl Købmand
Perlegade 26 Bellin Aug. Husforvalter
Perlegade 26 Jacobsen P. Bankdirektør
Perlegade 26 Jacobsen Marie Husassist.
Perlegade 26 Jepsen Maja Husassist.
Perlegade 26 Karnow S.M. Overretssagfører
Perlegade 26 Kastenbein E. Bankfunktionær
Perlegade 26 Madsen A. Bogholderske
Perlegade 27 Kock J.H. Købmand
Perlegade 27 Toft Th. Handelsmedhjælper
Perlegade 28 Frost Chr. Skomagermester
Perlegade 28 Grebin A. Husassist.
Perlegade 28 Jørgensen V.H. Købmand
Perlegade 28 Jørgensen J. Selterfabrik
Perlegade 28 Klappenbach W. Fhv. Fregatkaptajn
Perlegade 28 Lind H.M. Karetmager
Perlegade 28 Ohlsen J. Bødker
Perlegade 28 Ohlsen J. Køkkenchef
Perlegade 28 Ohlsen Chr. Syerske
Perlegade 28 Petersen P. Smed
Perlegade 28 Sisseck H. Chr. Møbelhandler
Perlegade 28 Tranekjer H. Handelsmedhjælper
Perlegade 28 Weber Fr. Syerske
Perlegade 28 Wulf Aug. Blikkenslager
Perlegade 28 Wulf A. Husholderske
Perlegade 28 Wulf D. Kontorist
Perlegade 29 Udson M. Frøken
Perlegade 29 Udson Henry Købmand
Perlegade 30 Johannsen Harald Frisørsvend
Perlegade 30 Langelo M. Pens. Lærerinde
Perlegade 30 Langelo S. Privatier
Perlegade 30 Sander Th. Frisørmester
Perlegade 30 Steenbuck M.M. Enke
Perlegade 30 Steenbuck A.H. Kassererske
Perlegade 30 Steenbuck E.M. Telefonist
Perlegade 30 Vogel Gustav Urmager
Perlegade 31 Carstensen L.N. pens. Rektor
Perlegade 31 Fuchs Christ. Syerske
Perlegade 31 Hollesen H. Købmand
Perlegade 31 Lensch Helene Enke
Perlegade 31 Lerch V. Ingeniør
Perlegade 31 Ravn A. Handelsmedhjælper
Perlegade 31 Schæfer M. Husassist.
Perlegade 31 Sørensen Peter Købmand
Perlegade 32 Helmer Chr. Frisøse
Perlegade 32 Holst Anker Købmand
Perlegade 32 Petersen Chr. Sælgerske
Perlegade 33 Jørgensen H. Medhjælper
Perlegade 33 Nymand Chr. Enke
Perlegade 34 Christensen Marie Frøken
Perlegade 34 Danielsen M. Husassist.
Perlegade 34 Davidsen M. Husassist.
Perlegade 34 Detlefsen Dagm. Pensionat
Perlegade 34 Helmer F. Enke
Perlegade 34 Helmer A. Isenkræmmer
Perlegade 34 Kock R.A. Assistent
Perlegade 34 Lorenzen N. Dyrlæge
Perlegade 34 Remien Chr Frue
Perlegade 34 Schack Fr. Enke
Perlegade 34 Wolf M. Husassist.
Perlegade 35 Christensen E. Husassist.
Perlegade 35 Hansen M. Enke
Perlegade 35 Hansen Thyra Frøken
Perlegade 35 Hansen H. Guldsmedemester
Perlegade 36 Heuer J. Mekaniker
Perlegade 36 Moldt Kj. Husassist.
Perlegade 36 Nielsen L. Restauratør
Perlegade 37 Dons Joh. A. Gendarm
Perlegade 37 Karberg D. Enke
Perlegade 37 Karberg A. Landmand
Perlegade 37 Meyer Aug. Enke
Perlegade 37 Worch E.W. Kommis
Perlegade 37 Worch E.G.W. Kontorist
Perlegade 38 Jensen Chr. Købmand
Perlegade 38 Nymand P. Købmand
Perlegade 38 Rode M. Modehandler
Perlegade 39 Jacobsen Marie Husassist.
Perlegade 39 Jensen M. Husassist.
Perlegade 39 Lorenzen A.C. Husassist.
Perlegade 39 Petersen Inge Husassist.
Perlegade 39 Richelsen B. Husassist.
Perlegade 39 Schmidt J.C. Gæstgiver
Perlegade 39 Schmidt J. Slagtersvend
Perlegade 40 Mathiesen Jes Partikulier
Perlegade 40 Schmidt B. Handelsmedhjælper
Perlegade 40 Thomsen Chr. Købmand
Perlegade 41 Christensen Jens Slagtersvend
Perlegade 41 Ehlers Ad. Slagtersvend
Perlegade 41 Rasmussen Kn. Slagtersvend
Perlegade 42 Hansen H. Lagerist
Perlegade 42 Mailand M. Enke
Perlegade 42 Petersen Thomas Kusk
Perlegade 42 Petersen C. Murersvend
Perlegade 42 Simonsen Jens Købmand
Perlegade 43 Dreyer Christ. Husassist.
Perlegade 43 Greif Charl. Husassist.
Perlegade 43 Hansen P. Redaktør
Perlegade 43 Jans A. Handelsmedhjælper
Perlegade 43 Mattesen E. Husassist.
Perlegade 43 Mørup M. Købmand
Perlegade 43 Petersen Rich. Købmand
Perlegade 43 Rasmussen D. Husassist.
Perlegade 43 Ryham A/S
Perlegade 43 Trock H. Købmand
Perlegade 44 Andersen Nic. Partikulier
Perlegade 44 Bunde Rasmus Købmand
Perlegade 44 Møller J. Isenkræmmer
Perlegade 44 Sydow U. Husassist.
Perlegade 46 Boysen Lucy Medhjælper
Perlegade 46 Due Marie Husassist.
Perlegade 46 Sønnichsen N. Købmand
Perlegade 46 Sønnichsen O.H.E. Medhjælper
Perlegade 46 Sønnichsen Jørg. Medhjælper
Perlegade 47 Clausen Marie Husassist.
Perlegade 47 Lumbeck J. Gæstgiver
Perlegade 47 Lundbye C. Enke
Perlegade 47 Nielsen A.L. Drogist
Perlegade 47 Nielsen L. Lotterikollektrice
Perlegade 48 Callesen Jens Skomagersvend
Perlegade 48 Kjer Gerhard
Perlegade 48 Krogh J.H. Arbejder
Perlegade 48 Martens H. Skomagermester
Perlegade 48 Petersen O. Husbestyrerinde
Perlegade 48 Schmidt G. Partikulier
Perlegade 48 Staats H. Invalid
Perlegade 48 Zickert G. Grovsmed
Perlegade 48 Zickert Fr. Slagtermester
Perlegade 48 Zickert O. Smedemester
Perlegade 49 Jensen K. Husassist.
Perlegade 49 Jørgensen Chr. Bagermester
Perlegade 49 Schøneburg A. Butiksfrøken
Perlegade 49 Wolff A. Maskinmester
Perlegade 49 Wolff Chr. Snedkermester
Perlegade 50 Andersen Anna Husassist.
Perlegade 50 Jakobsen W. Bagersvend
Perlegade 50 Jakobsen P. Produkthandler
Perlegade 51 Josias Selma Frøken
Perlegade 51 Josias Martin Købmand
Perlegade 51 Josias Max Købmand
Perlegade 51 Jørgensen J. Husassist.
Perlegade 52 Behrends A.P. Fabriksejer
Perlegade 52 Behrends F. Farvermester
Perlegade 52 Iversen A.C. Husbestyrerinde
Perlegade 52 Jensen Bendix fhv. Skibskaptajn
Perlegade 52 Jørgensen J. Partikulier
Perlegade 53-55 Lydiksen Chr. Gæstgiver
Perlegade 53-55 Nielsen Marie Husassist.
Perlegade 53-55 Petersen C. Husassist.
Perlegade 54 Blankschøn Hans Købmand
Perlegade 54 Lorenzen M. Handelsmedhjælper
Perlegade 54 Petersen M. Husholderske
Perlegade 56 Bonde Cathr. Husassist.
Perlegade 56 Jensen P.H. Malermester
Perlegade 56 Krämer L. Fr. Overmontør
Perlegade 56 Mathiesen Jørgen Smed
Perlegade 56 Nielsen N. Chr Former
Perlegade 56 Nielsen P.K. Ingeniør
Perlegade 57 Andersen Jørgen Købmand
Perlegade 57 Lassen E. Enke
Perlegade 57 Lassen O. Toldbaadsfører
Perlegade 58 Christiansen Alb. Invalid
Perlegade 58 Hansen J. Chauffør
Perlegade 58 Jacobsen Wilh. Enke
Perlegade 58 Jacobsen J. Forsikringsagent
Perlegade 58 Nielsen P.H. Købmand
Perlegade 58 Nissen J. Chauffør
Perlegade 59 Boitang Georg Vognmand
Perlegade 59 Danielsen Chr. Købmand
Perlegade 59 Kock C. Husassist.
Perlegade 59 Petersen Cathr. Enke
Perlegade 59 Petersen M. Modistinde
Perlegade 60 Lange Th. Kommis
Perlegade 60 Nielsen Tr. Husassist.
Perlegade 60 Ravn H. Købmand
Perlegade 61 Boitang Chr. Arbejder
Perlegade 61 Boitang Andr. Vognmand
Perlegade 61 Potzka E. Syerske
Perlegade 61 Rambow A. Frue
Perlegade 61 Sønderjysk Trykkeri
Perlegade 62 Hansen Chr. E. Handelsmedhjælper
Perlegade 62 Heil J.A. Bødkersvend
Perlegade 62 Iversen F. Blikkenslagermester
Perlegade 63 Deutschbein Carl Barbermester
Perlegade 63 Møller G. Husassist.
Perlegade 63 Witt Fr. Malermester
Perlegade 64 Frederiksen Erik Skomager
Perlegade 64 Hilscher A. Hustru
Perlegade 64 Hilscher M. Telegrafbud
Perlegade 64 Jensen C. Chr. Murer
Perlegade 64 Schmidt E. Landmand
Perlegade 64 Weber Arth. Arbejder
Perlegade 64 Weber W. Enke
Perlegade 64 Weber Georg jr. Maskinarbejder
Perlegade 65 Callesen Chr. Arbejder
Perlegade 65 Dal Cortivo P. Arbejder
Perlegade 65 Gunnersen H. Repræsentant
Perlegade 65 Hansen Chr. Murersvend
Perlegade 65 Jakobsen A. Forretningsfører
Perlegade 65 Johannsen Chr. Chauffør
Perlegade 65 Johannsen Sofie Husassist.
Perlegade 65 Johannsen Carl Skræddermester
Perlegade 65 Kaminsky Aug Arbejder
Perlegade 65 Krogh J. Maskinmester
Perlegade 65 Maybøll Adele Enke
Perlegade 65 Nissen Lucie Enke
Perlegade 65 Paetzel Hermann Disinfektør
Perlegade 65 Paetzel E. Syerske
Perlegade 65 Petersen Peter Købmand
Perlegade 65 Petersen Fr. Partikulier
Perlegade 65 Svane P. Vognmand
Perlegade 65 Sørensen J. Arbejder
Perlegade 65 Øhlers D. Bagermester
Perlegade 65 Øhlers W. Bagersvend
Perlegade 66 Clausen Chr. Vognmand
Perlegade 66 Otten Chr. Bagermester
Perlegade 66 Otten Har. Bagersvend
Perlegade 66 Otten Th. Bagersvend
Perlegade 66 Ritschel J. Husassist.
Perlegade 67 Brandt Hans Kontorist
Perlegade 67 Brandt Jørgen Mælkehandler
Perlegade 67 Johannsen Christian Bagermester
Perlegade 67 Lund A.M.M. Enke
Perlegade 67 Nielsen W. Kommis
Perlegade 67 Tyroll Chr. Arbejder
Perlegade 68 Paulsen J. Maskinsbyggersvend
Perlegade 69 Nielsen Kn.P.J. Cigarhandler
Perlegade 69 Nielsen O.E. Gørtlersvend
Perlegade 69 Nielsen Alfr. Handelsgartner
Perlegade 69 Petersen A.C. Strygeri
Perlegade 70 Christrup Helm. Bødkersvend
Perlegade 70 Hansen J. Handelsmedhjælper
Perlegade 70 Hoffmeister Chr. Enke
Perlegade 71 Hansen H. Købmand
Perlegade 71 Holst Fr. Vognmand
Perlegade 71 Lauritzen P. Kusk
Perlegade 71 Lorenzen W. Gæstgiver
Perlegade 71 Nissen Jørg. Husassist.
Perlegade 72 Oggesen V. Skomagermester
Perlegade 73 Eggert M. Medhjælperske
Perlegade 73 Eggert Marth. Trykkeriejerinde
Perlegade 73 Holzwarth E. Invalid
Perlegade 73 Meyer E. Husassist.
Perlegade 73 Seibert L. Husassist.
Perlegade 74 Jacobsen C. Rebslagermester
Perlegade 74 Jacobsen H. Rebslagersvend
Perlegade 74 Nissen Th. Ekspeditrice
Perlegade 75 Kock J. Handelsmedhjælper
Perlegade 75 Lauritzen Andr. Kusk
Perlegade 76 Eggert Fr. Bogtrykker
Perlegade 76 Jørgensen Erik Arbejder
Perlegade 76 Jørgensen R. Typograf
Perlegade 76 Runge Chr. Enke
Perlegade 76 Runge Fr. Journalist
Perlegade 76 Thos G. Arbejder
Perlegade 77 Christensen H. Amtslandmaaler
Perlegade 77 Hornum P. Sadelmager
Perlegade 77 Hvid Edith Telegrafmedhjælper
Perlegade 77 Schmidt A.H. Enke
Perlegade 77 Schmidt A. Frøken
Perlegade 77 Waarst C.R. Ingen
Perlegade 78 Jensen J. Chr. Manufakturist
Perlegade 78 Lindholm L. Kobbersmedemester
Perlegade 78 Lindholm M. Kontorist
Perlegade 78 Seibert Fr. Journalist
Perlegade 79 Nielsen G. Driftsbestyrer
Perlegade 79 Rehmer H. Værkmester
Perlegade 80 Bylling Erika Husassist.
Perlegade 80 Hansen M. Træskomager
Perlegade 80 Johannsen P. Købmand
Perlegade 80 Langendorff M. Tilskærer
Perlegade 81 Gunnarsen S. Enke
Perlegade 81 Petersen Broder Arbejder
Perlegade 81 Pohl S. Købmand
Perlegade 81 Poulsen A.G. Slagter
Perlegade 81 Preusse W. Maskinmester
Perlegade 81 Sønderborg Oliefabrik A/S
Perlegade 82 Andersen Jens Gæstgiver
Perlegade 82 Jørgensen G. Snedker
Perlegade 82 Moldt Fr. Snedker
Perlegade 82 Nielsen J. Arbejder
Perlegade 83 Christensen Chr. Husassist.
Perlegade 83 Jørgensen C. Bødkermester
Perlegade 83 Jørgensen J. fhv. Bødkermester
Perlegade 83 Petersen Jacob Arbejder
Perlegade 83 Petersen Peter Arbejder
Perlegade 83 Platz J. Farvehandler
Perlegade 84 Schrøder A. Syerske
Perlegade 84 Schøneburg C. Arbejder
Perlegade 84 Schøneburg V. Kontorist
Perlegade 84 Schøneburg Alfr. Maskinbygger
Perlegade 84 Schøneburg F.F. Rebslagermester
Perlegade 85 Bendt Charl. Rentier
Perlegade 85 Hoy M. Husassist.
Perlegade 85 Jepsen A. Husassist.
Perlegade 85 Mortensen J.N. Husholderske
Perlegade 86 Elley Wilh. Agent
Perlegade 86 Esbensen Andr. Mekaniker
Perlegade 86 Hansen A. Handelsmedhjælper
Perlegade 86 Mosch C. Fr. Telegrafarbejder
Perlegade 86 Petersen Johanne Enke
Perlegade 87 Andersen Johann Bager
Perlegade 87 Andersen Mathias Gæstgiver
Perlegade 87 Christiansen Dora Enke
Perlegade 87 Mathiesen G. Bødkersvend
Perlegade 88 Madsen W. Sadelmagersvend
Perlegade 89 Jespersen Chr. Gæstgiver
Perlegade 89 Jessen Luise Husassist.
Perlegade 89 Struve L. Enke
Perlegade 90 Clausen Chresten Arbejder
Perlegade 90 Kaad C. Husassist.
Perlegade 90 Sønnichsen P. Købmand
Perlegade 91 Bladt Christine Bogholderske
Perlegade 91 Bladt Fr. Partikulier
Perlegade 91 Schoon M. Frøken
Perlegade 91 Schoon Bruno Købmand
Perlegade 91 Sisseck Anna Enke
Perlegade 91 Sisseck Th. Frøken
Perlegade 91 Skaarenborg A. Repræsentant
Perlegade 92 Brag Will. Handelsmedhjælper
Perlegade 92 Holmer H. Maskinarbejder
Perlegade 92 Kohn Alb. Bogholder
Perlegade 93 Pittelkow M. Ovnsætter
Perlegade 94 Dassau Ida Husassist.
Perlegade 94 Detlefsen Peter Slagtermester
Perlegade 95-97 Jacobsen P. Handelsmedhjælper
Perlegade 95-97 Knudsen Kn. Repræsentant
Perlegade 95-97 Nielsen J. Chauffør
Perlegade 95/97 Müller E. Kontorassistent
Perlegade 95/97 Müller M. Sparekassemedhjælper
Perlegade 95/97 Müller H. Vognmand
Perlegade 96 Jessen Karl Kusk
Perlegade 96 Johannsen Helene Husassist.
Perlegade 96 Nommensen R. Husassist.
Perlegade 96 Petersen Hans Købmand