Rådhustorvet Finnemann-Brunn F. Redaktør
Rådhustorvet Petersen Rojgaard Direktør
Rådhustorvet 1 Deleuran P.C. Postbudsformand
Rådhustorvet 1 Deleurand Ella E. Bankelev
Rådhustorvet 1 Otzen F. Husassist.
Rådhustorvet 1 Paulsen W.S. Kontorist
Rådhustorvet 1 Paulsen A.J. Kontorist
Rådhustorvet 1 Ræder M.C. Postmester
Rådhustorvet 2 Christensen H. Arbejder
Rådhustorvet 2 Dybbøl-Posten A/S
Rådhustorvet 3 Christensen Chr. Skibstilsynsmand
Rådhustorvet 3 Eriksen Joh. Kontorist
Rådhustorvet 3 Eriksen Andreas Sparekassebestyrer
Rådhustorvet 3 Jacobsen Jens N. Skomager
Rådhustorvet 3 Jensen H.A.W. Blikkenslager
Rådhustorvet 3 Larsen E. Frøken
Rådhustorvet 3 Lawaetz H. Enke
Rådhustorvet 3 Mathiesen Cathr. Syerske
Rådhustorvet 3 Moldt A. Kontorist
Rådhustorvet 3 Nielsen Mette Husassist.
Rådhustorvet 3 Nonnsen J.G. Rejsende
Rådhustorvet 3 Petersen C. Pensionat
Rådhustorvet 3 Petersen P. Telefonist
Rådhustorvet 4 Jensen H. Raadhuskastellan
Rådhustorvet 5 Blom Kathr. Husbestyrerinde
Rådhustorvet 5 Blom P.H. Landsretssagfører
Rådhustorvet 5 Bünning Fr. Kommis
Rådhustorvet 5 Gnutzmann W. Slagter
Rådhustorvet 5 Christophersen Peter Ingeniør
Rådhustorvet 6 Andreasen J.P.S. Forretningsfører
Rådhustorvet 6 Bahnsen K.P. Købmand