Rosengade Bartram Andr. Købmand
Rosengade Bartram Heinr. Medhjælper
Rosengade 7 Hansen Chr. Tømrer
Rosengade 7 Meier Peter Arbejder
Rosengade 7 Zimmermann J. Blikkenslagermester
Rosengade 9 Thygesen D. Ekspeditrice
Rosengade 9 Thygesen A. Former
Rosengade 10 Beresien A. Stenhugger
Rosengade 10 Eichholz Wilh. Enke
Rosengade 10 Ewers H. Stenhuggersvend
Rosengade 10 Gernhøfer D. Enke
Rosengade 10 Jørgensen A. Arbejder
Rosengade 10 Jørgensen A. Cathr. Enke
Rosengade 10 Jørgensen H. Chr. Fisker
Rosengade 10 Jørgensen Cathr. Husassist.
Rosengade 10 Lukas R. Mekaniker
Rosengade 10 Naegele H. Avktion
Rosengade 10 Nielsen Math. Arbejder
Rosengade 10 Nielsen H. Arbejder
Rosengade 10 Nielsen H. Brolægger
Rosengade 10 Nielsen P. Chauffør
Rosengade 10 Philipp M. Snedkermester
Rosengade 10 Riedel J. Arbejder
Rosengade 10 Thiesen J. Togbetjent
Rosengade 10 Wohlfart A. Enke
Rosengade 11 Clausen Cæcilie Enke
Rosengade 11 Hansen Lucie Frøken
Rosengade 12 Christiansen Jens Kusk
Rosengade 12 Petersen Andreas Kusk
Rosengade 13 Preuss M. Enke
Rosengade 13 Zickermann Joh. Fyrbøder
Rosengade 13 Zimmermann W. Kontormedhjælper
Rosengade 14 Berthelsen Dorothea Enke
Rosengade 14 Berthelsen Th. Møller
Rosengade 14 Davidsen Th. Styrmand
Rosengade 15 Nielsen Maren Enke
Rosengade 15 Vanselow Anna Enke
Rosengade 15 Vanselow H. Slagtersvend
Rosengade 17 Otto M. Frøken
Rosengade 18 Biering Th. Provst
Rosengade 18 Jepsen A. Bendix Ingeniør
Rosengade 18 Jørgensen R. Husassist.
Rosengade 19 Hess A.M. Dagpige
Rosengade 19 Jensen A. Veteran
Rosengade 19 Jochimsen Ewald Glarmester
Rosengade 19 Johannsen H. Arbejder
Rosengade 19 Lenz Chr. Enke