Slotsbakken 1 Andersen Johannes Handelsmedhjælper
Slotsbakken 1 Schmidt H. Enke
Slotsbakken 1 Schmidt H. Frøken
Slotsbakken 1 Schmidt E. Telefonist
Slotsbakken 2 Baarts Sv. Restauratør
Slotsbakken 2 Ludwigsen G. Køkkenassistent
Slotsbakken 2 Mortensen G. Barnepige
Slotsbakken 3 Ahlmann Georg Speditør
Slotsbakken 3 Møller E. Husbestyrerinde
Slotsbakken 3 Nissen E. Bankbogholder
Slotsbakken 3 Thomsen S.G. Frue
Slotsbakken 13 Hag J. Skibsmægler