Strandvej 1 Besild Chr. Murersvend
Strandvej 1 Godskesen Chr. Husbestyrerinde
Strandvej 1 Hansen K. Kontorist
Strandvej 1 Iversen A.C. Kokkepige
Strandvej 1 Jepsen J. Gartner
Strandvej 1 Jessen Chr. Kommis
Strandvej 1 Maletzki S. Køkkenpige
Strandvej 1 Maletzki C.M. Stuepige
Strandvej 1 Nielsen V.P. Hotelejer
Strandvej 1 Petersen Ejnar Hotelkarl
Strandvej 1 Petersen N.P. Typograf
Strandvej 1 Stilling Kj. Lagerist
Strandvej 1 Sørensen Aage Typograf
Strandvej 1 Voss H. Kgl. Vejer og Maaler
Strandvej 1 Wilke H.H.C. Tandtekniker
Strandvej 1 Wind Peter P. Fyrbøder
Strandvej 3 de la Motte Chr. Dr. phil
Strandvej 3 de la Motte H. Student
Strandvej 3 Hansen C. Husassist.
Strandvej 3 Lykke E.M. Husassist.
Strandvej 5 Fischer H.H. Bagersvend
Strandvej 5 Fischer A.K. Syerske
Strandvej 5 Hein N.M.V. Møllersvend
Strandvej 5 Larsen L. Kr. Restauratør
Strandvej 5 Mojsen Magdalene Husassist.
Strandvej 5 Nissen N. Chauffør
Strandvej 5 Thomsen Th. Skipper
Strandvej 7 Faurholm P.J. Medhjælper
Strandvej 7 Gaarsdal J.C. Forretningsfører
Strandvej 9 Andersen Jens Peter S. Købmand
Strandvej 9 Johannsen Dr. Öskar Landsretssagfører
Strandvej 9 Nygaard N.J.H. Togfører
Strandvej 9 Petersen Cec. Husassist.
Strandvej 9 Petersen M. Selskabsdame
Strandvej 11 Glud N. Bankassistent
Strandvej 11 Hansen H. Typograf
Strandvej 11 Haue J. Chr. Bogholder
Strandvej 11 Haase K. Enke
Strandvej 11 Mauritzen G.A. Lokomotivfyrbøder
Strandvej 11 Petersen E.E. Cigarmager
Strandvej 11 Poulsen E. Statstelefonist
Strandvej 17 Filskov T. Redaktør
Strandvej 17 Jacobsen Cath. Husassist.
Strandvej 17 Jørgensen M. Husassist.
Strandvej 18 Clement Gerda Julie Kontoristinde
Strandvej 18 Clement P. Foerson Pens. Skovridder
Strandvej 21 Schwarz Fr. Arbejder
Strandvej 21 Schwarz M. Arbejderske
Strandvej 21 Schwarz K.R. Farveriforbundter
Strandvej 23 Grothusen H. Rentier
Strandvej 23 Hardt Fr. Restauratør
Strandvej 23 Helmbeck H.L. Handelsrejsende
Strandvej 23 Nielsen Kathr. Husassist.
Strandvej 25 Daugaard Jensen Chr. Bestyrer
Strandvej 25 Reimer M. Husassist.