Indtil 1920 von der Schulenburg Straße, opkaldt efter den tyske general von Schulenburg, kommandant for fæstningen Sonderburg-Düppel, der blev etableret efter Dybbøl 1864.

Efter 1920 Batterivej efter det danske Slotsbatteri fra 1864 og den prøjsiske Skanse V, gennem hvilken vejen førte.

VEd skrivelse af 30. juni 1921 til bysturet i Sønderborg protesterede von der Schulenburg mod, at den efter ham opkaldte gade skiftede navn, og han anmodede om, at gaden bevarede hans navn. 

Anmodningen blev afslået ved byrådbeslutning af 16. november 1921. 

I byrådsannalerne står der kort og godt om sagsbehandlingen: Afslået.