Bjerggade 17

Indtil 1920: Bergstrasse. Schmidt: „Mistpfahl eller Mødding-Gade". Christiani: „Bag Møddingen". Andre gamle Kort: Mistphahl-Strasse.

I 15-1600-tallet boede de fleste i store og små 'gårde' med gavlhus mod gaden. Men småfolk og fattige boede i  såkaldte 'boder', rækker af småhuse på tre fag - dør og 2 vinduer. 

De fleste boder lå i Bjerggade-Mariegadekvarteret. Et eksempel herpå er bjerggade 15-17 fra omkring 1650, hvordan de så ud. 

Bjerggade var tidligere en af byens ringeste gader og hed intil 1905 'BAg Møddingen' eller 'Hinter dem Mistpfal. Der hørte landburg med til de store købmandsgårde, og de havde deres møddinger ud mod baggaderne.