Mange købstæder udmærker sig ved deres kønne små empirehuse.

Også Sønderborg har særdeles gode repræsentanter for denne type borgerhuse. En hel række udgår Havoboade 60-74, der alle vender gavlen ud mod en åben plads ved havnen. 

Ejendommeligt for hele rækken er gavltrekantens udformning. I stedet for den lodrette, bræddeklædte trekant har de grundmurede gavle teglhængt halv-valm. Husene er i øvrigt, forset fra gavlene mod vandet opført i bindingsværk, og selv om en del er ombygget i nyere tid, udgør rækken stadig en sammenhængende helhed.

Kilde: Sønderborg bys historie II

Havbogades dødsdom

Efter flere års drøftelse af bebyggelsen i Havbogade, som efter overbygningen med broer i 1930 var blevet mere og mere forslummet, tegnedes i 1947 en plan for anvendelse af hele kvarteret til pakhuse og havnepladser.

Trods ihærdig indsats fra Nationalmuseet og Foreningen for Gamle Bygningers Bevaring lykkedes det ikke at rokke ved ønsket om udradering. 

De sørgelige rester af kvarteret kan i dag ses dels på stedet, dels i Den Gamle By i Aarhus.

 
Kilde: Sønderborg i 750 år.