Set fra Ahlmannsvej
Set fra Oehlenschlægersgade
Mellem Ahlmannsvej og Oehlenschlægersgade

Herderstrasse mellem Ahlmannsvej og Oehlenschlægersgade.

Gaden findes kun navngivet på tyske kort fra før 1920. 

På nogle  danske kort, er den aftegnet, men ikke navngivet.

Endnu i 70'erne var der stadig stiforbindelse.

Johann Gottfried von Herder (født 25. august 1744 i Mohrungen i Østpreussen som på dette tidspunkt hørte under Preussen, død 18. december 1803 i Weimar) var tysk digter, filosof og teolog under den tyske Weimar-klassicisme og på sin tid en af de mest indflydelsesrige forfattere og tænkere i Tyskland; han regnes til den klassiske «firstjerne» fra Weimar – zum klassischen „Viergestirn“ von Weimar – sammen med Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe og Friedrich von Schiller.

Efter almindelig skolegang i de lokale skoler påbegyndte Herder i 1762 sine studier i teologi, filosofi og litteratur i Königsberg. Her stiftede han bekendtskab med både Immanuel Kant og Johann Georg Hamann og hentede inspiration fra dem begge.