Før 1920: Bahnsteig eller Bahngaße. Sti mellem Perlgade og rutebilstationen.

Kaldtes tidligere i daglig tale for Gummistien, da en tidligere asfaltbelægning i varmt vejr var blød som gummi.