Oprindelig Kaiser Wilhelm Allee. 

Fra 1866-1884 da Sønderborg var befæstet - Festung Sonderburg-Düppel - var vejen en såkaldt kolonnevej, der forbandt skanserne i fæstningsanlægget omkring byen. 

I folkemunde blev vejen kaldt "Bach om e by".