Oprindelig Kaiser Wilhelm Allee. 

Fra 1866-1884 da Sønderborg var befæstet - Festung Sonderburg-Düppel - var vejen en såkaldt kolonnevej, der forbandt skanserne i fæstningsanlægget omkring byen. 

Der er ikke hentydet til nogen bestemt konge i navnet.

På kort fra 1924 har den ikke mindre end disse navne 'Kongevejen' og 'Kongens Allé'.

I folkemunde blev vejen kaldt "Bach om e by".