Indtil 1920: Lilienstrasse.. I ældre tider: ”den lille Gade”.

Kirkeregnskabet 1590: ”der Kleinen Strate”. Trap: Lille gade.

Navnet er formentlig opstået som følge af dårlig oversættelse af det oprindelige ”Lille Gade”.

Kilde: Alsiske stednavne.

På kort fra 1769 er gaden angivet som Lillie-gaden, hvilket egentlig passer godt med, at den ligger sammen med Plante Beed-Gaden (i dag Mariegade) og ÆbleGaden.

Så mon ikke det er Liliegade der er blevet fejllæst til Lillegade?

Sønderborg 1769
Sønderborg 1962
Sønderborg 1910
Sønderborg 1920
Sønderborg 2016