Løngang 1862 inden den blev "rigtig" vej.
Jernstøberi: Stein & Meyland
Stadt Hamburg: I dag Jensens Bøfhus

Historien om en Løngang

 En Løngang betyder en lønlig gang, en hemmelig gang, som en belejret borgs beboere kan benytte til skjult at smutte væk. Her i vor by har vi en Løngang, som oprindelig var en halvvejs skjult gang bagved Perlegades baghaver. I vore dage er Løngang sandlelig ikke mere en lønlig gang, idet den er hovedfærdselsåre til og fra bycentrum.

Et jernstøberi Stein & Meyland var den første virksomhed, som udvidede sin produktion helt ud til denne gang, mens bolig og udstillinglokale var placeret i Perlegade nr. 56. Det var købmand 'Stein og Jernstøber Meyland, der startede denne virksomhed, placeret ud til denne baggang (Løngang). I året 1900 byggedes så Sønderborg Andels-Mejeri i den modsatte ende og så anlagde byen nævnte Løngang, og det med en cementbelægning. Ret snart kom nye virksomheder til, nemlig Iversens Stenhuggeri, som var startet ude i Ulkebø¨l, og så kom der gang i boligbyggeriet. Hvor nu Sønderborghus ligger kom der en haverestaurant som appendiks til Hotel Stadt Hamburg - nu Centrum Frugt (Jensens Bøfhus).

 Omkring 1905 var Løngang næsten helt udbygget med beboelseshuse på begge sider. Men der var stadig nogle baghaver til ejendommene ud mod Perlegade. En købmand Helmer i Perlegade fik anskaffet sig en troljevogn, på hvilken han kørte varer til og fra sin butik, men både en smed Zickert og en smed Jensen fik et åndehul ud mod Løngang. En slagter Bang og kolonialhandler ved navn August Adolphsen etablerede sig med flot butik. Oppe i den øverste ende lå en fattiggård, som siden blev vandrerhjem og er nu beboelse. En  kurvehandler Thomsen og en vinhandler Meyland, som havde butik til Perlegade, beholdt en smuk baghave, der nu er forvandlet til offentlig parkeringsplads. 

 En ved mejeriet placeret Isfabrik "Als Flødeis" er nu forsvundet og blevet til parkeringsplads for DSB-personale i forbindelse med Rutebilstationen. Brandtsgade, som er opnævnt efter en af vore borgmestere, blev nogle år efter århundrede skiftet bebygget af denmeget aktive arkitekt og bygmester Naeve, som havde sin tegnestuen med værksteder i gartner Vothmanns ejendom ved Kastanieallé. 

 Sønderborghus, der fremtræder særlig markant blev færdigbygget og indviet lige inden krignen i 1914. Så Løngang er ikke mere en lønlig gang, og i stedet for cementbelægning er kørebanen nu belagt med asfalt. Fa. Stein & Meyland er af hensyn til miljøet flyttet over til Bülowsvej - og nu er der boliger på stedet.

 Kilde: Chr. Paulsen, Sønderborg i forvandligens tegn III, 1991