Indtil 1920: Körnerstraße, efter den tyske frihedsdigter Theodor Körner (faldt 1813 i fægtningen ved Gadebusch).

Theodor Körner, 1791-1813, tysk forfatter. Körner var berømt og elsket for sine patriotiske digte mod Napoleon, bl.a. "Das Lützowsche Freikorps" om de frivilliges tapre kamp. Som medlem af dette korps faldt han i en træfning ved Gadebusch i Mecklenburg. En posthum udgave af Körners digte fik titlen "Leyer und Schwerdt" (1814, Lyre og sværd).

Det røde hus tv i billedet er oprindelig Parkgade 1, i dag Hilmar Finsensgade 19
Parkgade 1 og 3, før Søndre Landevej

Hvor blev de første numre på Parkgade af?
Oprindelig begyndte Parkgade/Körnerstraße ved Oehlenschllægersgade.
Hilmar Finsensgade 19 og 21 var oprindelig Parkgade 1 og 3.
Ved etableringen af Søndre Landevej sidst i 30'erne, var det ikke længere hensigtsmæssigt at have en stump af Parkgade mellem Hilmar Finsensgade og Søndre Landevej, og man "forlængede" Hilmar Finsensgade.
Laveste nummer på Pargades ulige side blev herefter 9.