Rosengade 1973
Rosengade 2019

Gaden hed indtil 1920 Rosenstraße.
Andre navne: Amtsforvalter Gade, Pottemagergaden, Töpferstraße og endelig Provstegaden