Voldgade/Wallstrasse ca. 1910
.

Voldgade hed før 1920 Wallstrasse.

Gaden gik langs volden og gennem skanselinien i Festung Sonderburg-Düppel mellem den prøjsiske skanse VI (Statsskolen) og skanse V, der lå ved Batterivej. 

Husnumrene på Voldgade er lidt specielle i og med, at set fra "den lave ende" er de ulige numre i højre side af gaden og de lige på venstre side. Nogen forklaring på hvorfor har det ikke været muligt at finde.

De tre dobbelhuse nærmest Kongevej var bygget som boliger for toldembedsmænd. Det var der en del modstand imod, da beboerne på Kongevej mente at den slags enformigt byggeri ikke burde ligge så tæt på Kongevej.

I adressebogen for Sønderborg 1925, er Voldgade af en eller anden grund navngivet Ringridergade.