Oversvømmelser i Sønderborg havn er en jævnlig tilbagevendende begivenhed. 

Her et par eksempler fra tidligere år. Listen er langt fra fyldestgørende.

Fra oversvømmlesen 1904

På  det tidligere Hotel Alssund er opsat to plader for oversvømmleser henholdsvis den 13. november 1872 og den 4. december 1904.

1979 Sønder Havnegade
1979 Søndergade mod Sønderbro
4. januar 2002, Sønderbro
10. januar 2010
6. januar 2012
6. januar 2012
2017 Sønder Havnegade
2017 Sønderbro