Skibsmægler J. Hag, Sønderborg, fortæller 1936: I de senere år har smugleriet floreret her på egnen, men i ældre tider var det ikke stort anderledes.

Overalt på kysten blev der bragt varer  fra udlandet i land, især på Kegnæs, da kystbevogtningen  dengang ikke var så skarp som senere hen. 

Der kunne også nok bringes ufortoldede varer i land ved Havbogade og op over kirkegården og Løkken, bare smuglerne ved nattetid tra en hvid skjorte over eller hyllede sig ind i et lagen, thi så skulle enhver der kom i nærheden nok vende om og forsvinde, thi for spøgelser havde man i Sønderborg angst, ligesom fanden for krucifikset, og smuglerne kunne så uforstyrret drive deres sorte håndtering.