Følg den røde streg på en rundtur gennem Sønderborg (1950)

Lige overfor turistbureauet (1) ligger Mariekirken (2), opført 1599, den gemmer god gammel kirkekunst. Smukke epitafier. Altertavlen og prædikestolen udført af hjemlige billedskærere fra det 16. århundrede. I anlægget ved kirken er rejst en mindesten for Sønderborgere, faldne i den første verdenskrig. På kirkegården danske og svenske soldtergrave fra Treårskrigen og fra 1864.

Fra kirkebakken går en sti ned til den gamle Havbogade (4) og derefter til slottet (5), bygget i det 12. århundrede. Her sad Christian II. som fange i 17 år. Nu indrettet som museum med righoldige samlinger: oldtid, middelalder, hjemstavn, historie, krigene 1848, 1864 og de to verdenskrige. I slotsgården opbevares kanoner, der benyttedes under Dybbøls forsvar. I den skønne slotspark ud mod stranden er der rejst en mindesten, hvor Hans Norsk hejste Dannebrog under oprøret i 1848 (6).

Fra strandpromenaden(7), hvor lystbådehavnen og søbadeanstalten ligger, er der udsigt over Broagerland, Dybbøl Banke med den historiske mølle og til Angel. Mellem Voldgade og Blegen ligger firmaet Møller & Co (8). Man kan fortsætte vandringen langs stranden forbi den åbne badestrand, byens friluftsbad, til traktørstedet Fiskerhytten i Sønderskoven eller også gennem Kurhusskoven forbi Askovhus (9), før væveskole, nu fagseminarium for kvinder, følge den smalle sti fra Hertug Hansvejen forbi Sønderborg første andelsboliger til Ringriderpladsen (10). Her afholdes hvert år den 2. søndag, mandag og tirsdag i juli de store ringriderstævner. Her ligger også byens station (11). Den store hvide bygning lige overfor er den katolske kirke (12). 

Ringgaden, der begynder ved stranden, skal med tiden føres uden om byen til Alssund. Her ligger håndværkerskolen (13), A/S Det Nordiske Kamgarnsspinderi (14), ved Ringgaden ligger også den nyanlagte kirkegård (15). 

Fra Alsgade fører en vej mod nord, og herfra har man den smukkeste udsigt (16). Man skimter Arnkilsøre, Augustenborg fjord, bakkedragene ved Hørup, Sønderskoven og fjorden. 

Ankommen til Mølledammen (17), et skønt lille anlæg, kan man hvile sig på en af bænkene og glæde sig over det rige fugleliv på vandet. 

Derefter fortsætter vi til indre by og følger Perlgade, hvor man lægger mærke til den gamle patricierbygning fra 1604 (18). På modsat side går vejen til Sønderborg Eksportbryggeri (19). Lidt længere nede, Perlegade nr. 51, ligger en smukt bevaret bindingsværksbygning (20), facaden er bygget om, men murene til gården er velbevaret.

Ved Reimersgade drejer vid til Løkken, et af byens mange smukke parkanlæg. Her er rejst en mindesten for J.P. Reimers, en af de gamle kæmpere for danskheden i udlændighedstiden (21).

På det sidste stykke af Perlegade ligger det gamle apotek (22), posthuset (23) og rådhuset (24),  sidstnævnte er bygget i 1933. Her er byens administrationslokaler.

Er De endnu ikke blevet for træt, og har De tid, så må De ikke forsømme at gå turen til Vandtårnet (25). Herfra er der en storslået udsigt over Als og Sundeved, og læg så tilbagevejen forbi statshosptalet (26) og kasernen (27).