Loew i sin flyvemaskine

Da Sønderborg oplevede flyvningen første gang

Der flyves!

I morges foretoges den første vellykkede opstigning med Marine-Overingeniør Loews Flyvemaskine ude fra Eksercerpladsen ved Sønderskoven, efter hvad der påstås endog med montøren som passager.

Opstigningen fandt sted omkring ved klokken 6½ maskinen hævede sig jævnt og smukt fra jorden og fløj i en højde som takseredes til c. 60 meter, ind efter byen til - over Ladegården og Kurhuset til Kejser Vilhelm-Alleen. Omtrent ved Amtsrets-nybygningen svingede den ud over Nystaden. Ved Røjomskobbel standsedes motoren, og man landede derefter uden uheld ved glideflugt på eksercerpladsen.

Flyvemaskinens motor og propellerne lavede et øredøvende spektakkel, værre end nogen tærskemaskine, og folk stirrede forundret i vejret; "Sonderburger Zeitung" havde jo ikke meddelt, at nu "var det så vidt". Nyheden om flyvningen bredte sig hurtigt i byen, og de, som ikke fik lejlighed til at se den ønsker kun, at den næste flyvning må finde sted snarest.

- - -

Flyvning over Sønderborg

En halv time i Luften

Dybbøl-Posten 14. juni 1911

I går aftes havde vi alstå stor aeroplan-flyvning over Sønderborg.

Klokken er 6¾ da telefonen kimer energisk og vedholdende. Jeg griber hørerøret og modtager følgende kort melding: Nu går han op!

Hoho! Han er den tyske marine-overingeniør v. Loew, der for nogen tid siden fik sin flyvemaskine transporteret her til Sønderborg. Nu har den stået i flere dage i sin hangar ude på eksercerpladsen ved Sønderskoven. Den første prøveflyvning fortoges i en  - efter byforhold - tidlig morgentime. Men nu er vi oppe, han overlister os ikke anden gang.

Ud efter Augustenborg Chaussé har man ypperlig udsigt over flyveterrænet. Midt for ligger Sønderskoven, i lys af aftensolen, til venstre Sundsmark og til højre Ladegårdens marker. Her må han dukke op mellem de høje markhegn, og jeg retter min opmærkskomhed mod skovbrynet der langt ude.

Men der er ganske stille. Da skralder motoren langt borte, stærkere og stærkere, og pludselig, inden nogen ved et ord af det, ser man med skoven som baggrund en stor grågul fugl hæve sig langsomt fra jorden, stige op over trætoppene og glide ud efter Kathrinelund til. Han flyver. 

Det er næsten fuldstændig vindstille, og nu hører man tydeligt motorens knebren højt oppe. Maskinen beskriver en flot kurve og går tilbage hen over eksercerpladsen, ind over Ladegårdsjorderne og gasværket. Her vender den og sejler nu ud over Nystaden og videre hen over Augustenborg Chaussé. Det er et pragtfuldt syn. Maskinen er fuglekroppen så nær som muligt. De store brede vinger tegner sig skarpt mod aftenhimlen, og dens flugt er stolt og majestætisk. Med himmelrummet som baggrund synes farten nærmest jævn og sindig, men de susende propeller fortæller om en voldsom kraftudfoldelse, og ser man nøjere til, er de strækninger, der tilbagelægges, aldeles ikke små.

Efterhånden er både dyr og mennesker blevne opmærksomme på fænomenet. Køerne bisser ude på markerne, og et par heste, der er på græs, runder deres indelukke først i skarpt trav og derefter i galop. I udkanten af byen stimler der folk sammen, og de fleste vinduer er optaget af beundrende tilskuere.

Men nu går flyveren ind over byen. Han er vel 100-150 meter oppe, og i denne højde flyver han ind mod marinestationen, lukt ind i aftenrøden, belyst af den nedgående sol. I flere minutter er han forsvunden bag hustgene, så hører man på ny motoren larme, maskinen kommer til syne i retning af kejser Wilhlem-Alleen. For anden gang går det hen over Nystaden, og derefter daler den langsomt ned på eksercerpladsen. Flyvningen har nu varet i ca. 10 minutter.

- - -

Knap en times tid senere, klokken er lige ved 8, er han igen på vingerne. En pokkers karl og åbenbart en førsteklasses flyver! Det er stadig vindstille, og det gælder om at bruge tiden. 

Denne gang flyver han først flere omgange over terrænet foran Sønderskoven. Aeroplanet hælder svagt i kurvern, men der er ikke den mindste usikkerhed at spore. Flyvningen foregår støt og elegant, og det er ligefrem en hvile for øjet at følge maskinen på dens bane. Men nu glider den ud over Sundsmark, stiger - og forsvinder i det fjerne. Den er forlængst ude over Ulkebøl kirke, højden er snarere to en eet hundrede meter, og den bibeholder stadig samme kurs. Snart er den et mørkt punkt kun og til sidst en lille prik mod de hvidgrå skyer langt ude i synskredsen. Man gætter på, hvor langt den er bort. Flere nævner Augustenborg.

De, der ikke uafbrudt følger den svindende prik med øjnene, ser den slet ikke mere. Men lidt efter lidt bliver den større igen. Flyveren er på tilbagevejen, og efter en halv snes minutters forløb går han på ny ind over den nordlige del af byen, kredser for tredje gang hen over Nystaden, foretager en del svingninger ud over fri mark og går så omsider ned. Nu er der mange tilskuere ude, og der råbes hurra et sted. Denne sidste flyvning har varet over en halv time.

- - - 

Sønderborgerne kan med grund føle sig begunstigede af skæbnen. Hvad andre rejser langvej for at se og må betale en pæn skilling for, kan de få ganske gratis. Og så er det oven i købet fin flyvning, der præsteres. Hvem kan forlange mere.

S-