Foto: René Christensen

Den 10. legatbåd  til Sønderborg
1500 mennesker til bådedåb ved Verdens Ende

Jydske Tidende 9. august 1960
Den ene af de to kaproningsbåde, som i overværelse af ca. 1500 sønderborgere samt tre elefanter fra Cirkus Benneweis, blev døbt ved Sønderborg Roklub, er den tiende kaproningsbåd, som Carlsbergs Mindelegat har skænket dansk rosport. Med årer koster båden — en fire-årers outrigger — ca. 5.000 kr.
Den anden båd — dobbeltsculleren — som er tildelt Sønderborg Roklub af Dansk Forening for Rosport ved lodtrækning, har en værdi af 2.600 kr.
Såfremt båden i to år bliver anvendt til drengekaproning efter D.F.f.R. en tredjedel af prisen, nemlig 870 kr.
De tre cirkus-elefanter trak så mange mennesker med sig til dobbeltbådedåben, at roklubbens formand, ingeniør Lütken-Nielsen i sin velkomst måtte beklage, at man ikke havde opstillet højttalere, så alle kunne høre, hvad der blev sagt.
Formanden rettede i sin velkomst en særlig tak til klubbens mangeårige træner, Fedder Hinrichsen, fordi det ikke mindst er hans skyld, at klubben har gjort sig fortjent til Carlsberg-båden. En særlig velkomst blev også rettet til klubbens æresmedlem, bankdirektør H. Müller-Kristiansen.
Carlsberg-båden døbt »Elefant«
Carlsberg-båden blev af bryggeridirektør Krogh, som det var anet, døbt »Elefant«. Med ønsket om, at bådens mandskab altid må vinde og tabe med samme sind hældte direktøren saltvand over båden af en smuk sølvpokal og overrakte navnepladen til klubbens formand.
Den anden båd blev døbt SISU af forretningsfører Christi, der repræsenterede Cirkus Benneweis. Bådens navn er et finsk sportsudtryk, der dækker over udholdenhed og sejrsvilje.
Efter dåben blev bådene sat i vandet og præsenteret for de mange tilskuere.
Ved en efterfølgende sammenkomst på Teater-Hotellet rettede klubbens æresmedlem, bankdirektør H. Müller- Kristiansen, en tak til Carlsberg-Fondet for den støtte, der er vist dansk idræt. Som finsk vicekonsul i Sønderborg udtrykte han en særlig glæde over, at den ene af de nye både havde fået et finsk navn. Der blev desuden talt af direktør Krogh, Carlsberg og klubbens formand, Lütken-Nielsen.