I maj 1920, da Sønderjylland var stemt hjem til Danmark, overførte "Olfert Fischer" danske tropper til Sønderjylland, til afløsning for de allierede besættelsestropper i afstemningszonen.

Soldaterne "Sønderjysk Kommando" ankommer med krydseren "Olfert Fischer" til Sønderborg.

Oberst Moltkes landstigning fra orlogsskibet Olfert Fischer i Sønderborg d. 5. maj 1920