Sønderborg Social-Demokrat 

12. maj 1931

De gamles hjem ved Mølledammen i Sønderborg indviedes som meddelt i Søndags ved en lille festlighed. Hjemmet står nu fuldt færdigt og er rede til at tage imod de gamle. En halv snes gamle kvinder og mænd har allerede holdt deres indtog i hjemmet, som kan tage mod 40 beboere ialt.

Hjemmet er lyst og venligt, og forhåbentlig vil der snart kunne meldes fuldt hus. - Vort billede er taget umiddelbart før indvielsen. 

Det indre udstyr er i orden, endnu mangler kun at få haven og omgivelserne planeret.