Genforenings-Flagstangen på Dybbøl

Flagmasten på Dybbøl Banke
Den er rejst af danske Soldaterforeninger i 1920. Før i Tiden vajede Flaget kun paa de særlige Helligdage og paa nationale Fest- og Mindedage, men efter 9. April har det vajet hver Dag. Naar jeg skriver "hver Dag" er det ikke helt rigtigt: den 10. Februar 1941 var der intet Flag paa Flagmasten. Den 10, Februar, Sønderjydernes største nationale Festdag, den Dag i 1920, da de lagde Stemmesedlens skappe Sværd paa Vægtskaalen og gav Danmark sit "Ja" med 75% af de afgivne Stemmer.
Hvert Aar i den forløbne Tid har Landsdelen paa den Dag været klædt i rødt og hvidt, ingen Flagstang har staaet tom‹, Om Aftenen har hvert Forsamlingshus og, hvor intet saadant findes, hver Krosal, været stoppende fuld af feststemte Mænd og Kvinder. Efter højere Myndigheders "ønske" - d.v.s. Ordre, maatte der paa den Dag i 1941 ikke flages, ej heller paa Dybbøl.
En ung Dame, dansk-amerikansk der var paa Besøg i Sønderborg, gik sin sædvanlige Morgentur op ad Dybbøl Landevej: "Hvad for noget". Ikke Flag paa. Flagmasten? Naa, saadan hænger det altsaa sammen," gaar ind i en Kiosk, køber dt lille Bordflag, anbringer det ved Foden af Flagmasten. Saa var der, trods alt, alligevel Flag paa Dybbøl Banke, ogsaa hin 10. Februar 1941.Fra O. Ræder, Dybbølvandringen, 1947