Graf Zeppelin over Dybbøl
Sønderborg fotograferet fra "Graf Zeppelin"

Skrev den 15. maj 1931:

NED OVER SØNDERJYLLAND.

Da luftskibet var kommet på højde med Aarhus, slog det et sving ind over den jydske hovedstad, og derefter gik farten mod syd langs kystlinjen, hilst af kystbyernes stormende begejstring. Ved 3-tiden passeredes Haderslev, kort før 4 Aabenraa, og begge steder var naturligvis den hele by på benene.

Kl. 4,20 skimtedes omridsene af luftgigantens mægtige skrog i nordøstlig retning af Sønderborg. Hastigt kom den nærmere, medens solen spillede i den sølverne dække. Med durrende propeller nærmede den sig hastigt Sønderborg by, medens alle strømmede ud for at iagttage kæmpen, der har fløjet jorden rundt på rekordtid og krydset Atlanten et par gange trods uvejr og kamp med elementerne.

Men først da skibet gjorde et sving ind over Sønderborg by, fik man ret et indtryk af dens gigantiske dimensioner, og da skibet drønende satte ind over hovedet på folk, var mængden ellevild af begejstring og brød ud i spontant bifald.

Skibet gik så lavt, at man tydeligt kunne skimite passagererne i kabinen. Forrest i førerrummet stod selveste Dr. Eckener - Tysklands populæreste mand - og smilede ned til sine beundrere.

Cirkus i oprør.

Da giganten kastede sin skygge hen over cirkusteltet på ringriderpladsen, lod publikum cirkus være cirkus og strømmede ud fra teltet i vild feber for at komme først og nå at få et glimt med af det luftsejlende vidunder. På Parkhotellet gik det ligeså. Gæster, tjenerpersonale og køkkenets hvide garde lod syv og fem være lige og for ud på terrassen, og brød sig bagefter om, at kaffen var blevet kold. Det glemte man ganske i debatten om det nys oplevede. På Kongevej var et par biler ved at støde sammen, idet førerne brød sig pokker om alt andet blot for at nyde synet af luftskibet.