Første verdenskrig blev ikke den lynkrig, som den tyske hærledelse havde håbet på. I løbet af 1915 blev det klart, at det ville blive en langvarig styrkeprøve , og alle ressourcer mobiliseredes. Kvinderne blev hentet overalt til industrien, og børnene måtte også yde deres bidrag på hjemmefronten, selv ved at indsamle penge og dels ved at indsamle naturalier. 

Pengeindsamling skete bl.a. ved at opfordre børnene til at medbringe penge til køb af søm, som kunne hamres i et træskilt eller endnu bedre i Landstormmanden, der blev rejst foran rådhuset i 1915. Skiltene blev fremstillet af skoletavle-fabrikkerne, og de var udbredte  overalt i Tyskland.

Indsamling af naturalier bestod bl.a. i plukning af brændenælder, af hvilke der kunne laves et tekstilagtigt stof. Hvidtjørnens frugter blev ligeledes indsamlet af skolebørnene. Frugterne afstendtes til kaffesurrogatfabrikker.

Alene fra Ragebøl Skole afsendte læreren 125 liter hvidtjørn-frugter.

Også indsamling af medicinalurter, løvhø, brugte cykeldæk, stenfrugtkærner som f.eks. blommesten og kasserede metalgenstande var blandt skoleelevernes opgaver. 

De fleste skoler lukkede i de tre koldeste vintermåneder, og imens forsøgte lærerne at beskæftige børnene med disse arbejder samme med lidt hjemmeopgaver.

Kilde: Sønderborg i 100 år, Historisk Samfund for Als og Sundeved og Sønderborg Handelsstandsforening 1978