Det er en senere tids beretninger, der har skabt den hårdnakkede legende om, at Topff proklamerede Als som republik med sig selv om præsident. En meget grundig undersøgelse synes klart at bekræfte, at han ikke på noget tidspunkt udgav sig for mere end leder af soldaterrådet.

Der er derimod ingen tvivl om, at han tiltog sig mere magt, end der var tiltænkt ham. Soldaterrådet havde - så længe han stod i spidsen - faktisk intetsomhelst at skulle have sagt. 

Han handlede helt på egen hånd ved at forbyde udførsel fra Als, en handling, der godt kan forstås sådan, at han ville sikre sin lille revolutionære del af riget ved at svinge tilbage til de gamle tilstande, og at han slettede Noskes navn, behøver ikke at betyde andet, end at han ønskede at understrege, at det var ham og ikke Noske, der sad som leder af soldaterrådet i Sønderborg. 

Bortset fra mødet på "Colosseum" tyder intet på, at befolkningen dengang opfattede situationen derhen, at Als var blevet republik, og stort set forløb det hele stilfærdigt.

Revolutionen greb ikke i særlig grad forstyrrende ind i byens daglige tilværelse, prøvet som den var af krigens savn og mangler.

En dags tid flakkede nogle af marinens officerer rundt i Sønderskoven af frygt for at blive forulempet, men stemningen var hverken præget af had eller hævnlyst. En af de første dage marcherede en deling soldater således gennem byen under afsyngelsen af "Internationale", og da en borger i forbifarten spurgte dem, hvad der var på færde, svarede de smilende: "Wir machen Revolution!".

En kontorleder var ved en fejltagelseblevet stævnet for Topff, og da han ikke omgående besvarede de spørgsmål, "præsidenten" stillede hævede Topff revolveren, som han havde siddet og leget med. Kontorlederen lod sig imidlertid ikke skræmme. "Lad nu være Topff", sagde han, "du er jo kun fra marinen, og jeg er infanterist. Den revolver, du har der, har magasinklappen åben, og der er ikke  et skud i den!".

Kilde: Sønderborg bys historie II

 

Om Bruno Topff