Festpladsen i 1920'erne

At ride til Rings
For en 35 år siden (1888) begyndte man at holde en meget storartet Ringriderfest for hele Amtet. Den holdes hvert Aar i Juli Maaned paa en stor Kobbel ved Sønderborg. Den varer i tre dage og er nu blevet til en virkelig folkefest. Under Verdenskrigen hørte den op; men i 1921 blev den igen vakt til Live. Ringriderne, mindst en 300, er hovedsagelig Landboere; det er mest Karle og yngre Mænd; men undertiden møder ogsaa Mænd over 60 Aar til Hest og optager Kampen om at faa de fleste Ringe. Ogsaa Købstadsfolk, der har egnede Heste, er ivrige Deltagere.
Rytterne er iførte hvid Kasket, sort Jakke, hvide Benklæder og lange Ridestøvler med Sporer. Hestene er prydede med fint Bidsel og Sadeltøj, Rytternes samlingssted er Slotspladsen i Sønderborg, hvorfra Deltagerne sektionsvis med Musik i Spidsen drager gennem Byens Hovedgader til Ringriderpladsen. Her er en ti-tolv Galger opstillede, og et bestemt antal Ryttere fordeles til hver Galge, og saa tager Kampen sin begyndelse. Det er forudbestemt, hvor mange Gange hver Rytter har at passere sin Galge, og den, der saa faar de fleste Ringe, kaldes Konge og faar den bedste Gevinst. Har 2 eller flere lige stort Antal Ringe, maa de ride om, indtil en bliver den sejrende. Gevinsterne bestaar i Møbler, Sele- og Ridetøj, Pokaler, Stueure o.s.v., Ting som er lavede af Haandværkere i Sønderborg eller købte hos de handlende der.
Paa Ringriderkobbelen er ofte 5-6 Karusseller i stadig Virkskomhed. Der er al mulig Slags Gøgl og langs Yderkanten staar i en Rundkreds Telt ved Telt med Beværtning, Kager, Legetøj, Lotterispil o.m.m.
Paa Ringriderkobbelen er der en stor Hal med Beværtning og Koncert, og fra den udraaber Ringriderkommissionen Præmietagerne og fordeler Gevinsterne.
Hoveddagen for Ringridningen er en Søndag. Om Mandagen er der i Hallen stor Frokost for Ryttere, Festkommité, Stadens Embedsmænd og andre Lysthavende. Om Aftenen er der storartet Fyrværkeri, og der hersker en vældig Munterhed og Jubel.
Om Tirsdagen begynder anden og sidste Dags Ridning, hvor alt gaar paa samme Maade som om Søndagen. Mødetiden er om Eftermiddagen Kl. 1. Begge Ringriderdagene bringer Banerne og Dampskibene en stor Mængde fremmede Besøgende, saa der på festpladsen kan tælles 15-20.000 Mennesker. - For Sønderborg er Ringriderfesten en god Indtægtskilde.

 

Fra: Henrik Ussing: "Det gamle Als"