Fra en tidlig ringridning

Ringridningens spæde start var på Ladegårdens marker, der hvor Goethesgade og Oehlenschlægersgade ligger. Det var med kun 17 ryttere og uden pynt på gaderne. Der var dog musik i optoget, dengang som i dag kørende på en charabanc.

I 1885 og 1886 afholdtes ringridning på et område ved kurhotellet, det senere Askovhus.

I 1888 gennemførtes den første kredsringridning med 100 ryttere på en af bryggeriets marker omtrent i området mellem Engelshøjgade og Arnkilgade.

I 1909 blev ringridningen flyttet til den nuværende Ringriderplads, der blev stillet vedlagsfrit til rådighed af af kommunen. Den blev forsynet med en hal, som indeholdt en scene, køkkenfacilliteter og et brandværnstårn. 

Ringriderhallen blev nedrevet i 1965.

Vil du vide mere så besøg Ringridermuseet