Strandpromenaden før 1914 med restaurant Wilhelmsbads badeanstalt. Man bemærker, at nogle af kabinerne er forsynet med solsejl. Det var nu ikke for solens skyld, men under sejlene kunne badende damer skjule sig. Selv om de var særdeles ærbart påklædte i stofrige badedragter, der skjulte både barm og knæ og var højt knappet i halsen, ansås det for udfordrende at vise sig frem.
Mændene havde det lettere. Langs promenaden var der tre badeanstalter, idet også Bellevue og Kurhuset havde badebroer. Wilhelmsbad (senere Slotsbadet) hørte uanset sit kejserlige navn til i den folkelige ende.

Kilde: Sønderborgbilleder fra en svunden tid
Strandpromenaden under "angreb", 1941
Ødelæggelserne efter stormen 1941
Den nyanlagte Strandpromenade marts 2018 efter en forårsstorm

Strandpromenadens historie daterer sig tilbage til 1848. Her, under treårskrigen, blev den i vinteren 1848-49 anlagt af oberstløjtnant J.T. Ræder, der var udstationeret i Sønderborg med den 10. lette infanteribataljon. Opgaven var at det Slesvig-Holstenske oprør skulle nedkæmpes. For at beskæftige sit mandskab i ventetiden lod han dem anlægge en strandpromenade med det formål at glæde byens  borgere.

Sådanne promenader, hvor man kunne spadsere og få frisk søluft, var blevet moderne i hele Europa i denne periode. Kendt er f.eks. Promenade de Anglais i Nice (1821)

Promenaden i Sønderborg er kendetegnet ved at ligge helt tæt på vandet afgrænset fra dette af et bolværk. Oprindelig var den blot en sti langs stranden, men senere blev bolværket anlagt på strækningen fra Slottet til Kongevej derefter videre ud til "Dams Klint" (1906)

Om denne strandpromenade skriver oberst Ræder i sine krigserindringer:

"For at glæde sønderborgerne lod jeg en fodsti anlægge langs vandet. Den gik fra Slottet til skydebanen. Promenaden blev senere meget benyttet af "die schöne Welt" i Sønderborg. Strækningen var ca. 700 alen lang."

Strandpromenaden

På landsiden op mod Strandvej var promenaden i sen tid afgrænset af et parklignende areal med en række små seljerøn langs stien og enkelt høje elmetræer langs Strandvej. Tidligere dannede disse store smukke træer en hel række langs vejen, men kun de færreste har overlevet angreb af elmesyge.

Hvornår Strandpromenadens smukke og enkle anlæg, der ser ud til at være udsprunget af en overordnet plan, er etableret, vides ikke. Indtil i 2013, hvor anlægget "Grønne Pletter" fra Danske Planteskoler blev lagt ind på strækningen fra Slottet til Kongevej, lå i fin forlængelse af Slottets ligeledes meget enkle haveanlæg fra o. 1970. 

Tæt på slottet lå Seemannsbrügge samt gæstgiveriet Wilhelmsbad med badebro og omklædningskabiner ca. der, hvor den gamle lystbådehavn lå indtil 1982. I dag er der her en mindre sandstrand i daglig tale omtalt som "fluepapiret" - Sønderborgs svar på 'Copacabana.

For enden af Kongevej lå restaurant Syvstjernen, som i 1864 måtte skifte navn til Bellevue (senere Strandpavillionen) med badebro og omklædningskabiner anlagt i slutningen af 1800-tallet. Efter overtagelse af Sønderborg Kommune blev det til den kommunale badeanstalt og i 1989 overtaget af Vikingeklubben.

Kurhusskov, badeanstalt og lystbådehavn

Strandpromenaden havde også tilknytning til Kurhusskoven. Det var bystyret, der i 1877 lod Dams Klint beplante med træer, således, at der opstod en lille byskov på et areal med promenaden på den ene side og med den senere anlagte Hertug Hans Vej på den anden side. 

I 1884 besluttede borgere i Sønderborg at stifte et aktieselskab med henblik på at indrette et kursted her. 

"Sonderburger Seebadeanstalt A.G." blev foretagenets officelle navn. Kurhuset blev bygget i bedste "schweizerstil", og der blev anlagt et park med tilhørende musik pavillion. Til kurstedet var der endvidere knyttet en badeanstalt, men en succes blev det aldrig, måske fordi klimaet var for koldt. Faktisk gik foretagenet konkurs.

I begyndelsen af 1941/42 opførte Sønderborg Kommune "Den sorte badeanstalt" med broer, herre- og dameafdeling med omklædningskabiner, toiletter, kiosk, borde og bænke til fri afbenyttelse af byens borgere.

Ved de militære skydebaner var der ligeledes anlagt en badebro til brug for militærets personel.

Traktørstedet Fiskerhytten i Sønderskoven - et yndet udflugtsmål - bød også på bademuligheder, da her også var anlagt en badebro.