M/S TRILLINGEN

Kæntret d. 5. april 1968 - Sønderborg havn

Kl. ca. 20:15 da Trillingen lå fortøjet ved kaj i Sønderborg havn, foregik lastning ved hjælp af en gaffeltruck gennem bagbords sideport. Da trucken løftede en bakke med huder fra kajen krængede skibet bagbords over og tog vand ind gennem sideporten. Det forsøgtes at få trucken bakket bort fra sideporten, men på grund af manglende brændstof gik trucken i stå. Det forsøgtes ved hjælp af skibets lossebom at rette slagsiden op, men vandet trængte ind gennem sideporten og slagsiden øgedes. Kl. ca. 20:30 tilkaldtes assistance fra land, men kort efter krængede Trillingen helt over mod kajen, således, at masterne lå an mod kajen.

- -

Trillingen kæntrede i Sønderborg havn i 1968 med 80 tons øl og sodavand, som røg en tur i saltvandet. Bryggeriet og toldvæsnet blev enige om at destruere hele lasten.

Ølflaskerne blev destrueret og nedgravet på lossepladsen ved Grundtvigsalle. Det siges, at folk i nattens "mulm og mørke" gravede ølflasker op, som ikke var blevet knust, hvorefter der var "gilde"! Siges også, at selv en chef fra toldvæsenet var indbudt til et sådan gilde - uden at være klar over, hvorfra aftenens drikkevarer havde sin oprindelse. Selvfølgelig til stor humor for værterne!

Det var IKKE i nattens "mulm og mørke" - kasserne stod i pæne rækker med ca. 1/2 til 1 meter jord over, så man skulle bare finde den rigtige åre - ved højlys dag