Befrielsesdagen - d. 5. maj 1945 om morgenen hører man på en tysk minestryger på vej fra Fredericia til Sønderborg, at tyskerne havde kapituleret i Danmark. Der var stor glæde blandt de 11 tyske matroser ombord, men ganske overraskende beslutter skibets kaptajn på trods af, at minestrygeren befandt sig i dansk farvand, at skibet skulle sejle til Baltikum, som ikke var omfattet af kapitulationen på daværende tidspunkt.

Skuffelsen blandt matroserne over at krigen alligevel ikke ville være slut for deres vedkommende var så stor, at de besluttede at tage kommandoen,spærre kaptajnen inde og sejle minestrygeren til Sønderborg.

Undervejs møder de 4 tyske hurtigbåde, som opfatter situationen og eskorterer minestrygeren til Sønderborg.

Her bliver de 11 matroser samme dag stille for en krigsret og dømt til døden. En benådningsansøgning hos den tyske Karl Dönitz (han efterfulgte Hitler efter hans død den 30. april 1945) blev afslået.

Om aftenen den 5. maj sejler minestrygeren ud fra Sønderborg Havn mod Møllebugten ved Sandbjerg. Her henrettes matroserne ved skydning én efter én på agterdækket. Herefter bliver vægte bundet om fødderne, og de døde smides over bord.

Først flere måneder senere får en fisker et af ligene i garnet, og ved efterfølgende obduktion konstateredes det, at det var en af de henrettede tyske søfolk fra den tyske minestryger. I den efterfølgende tid drev de øvrige lig i land ved Alssund-kysten.

Tyskerne underrettede ikke de tyske matrosers familier!

 

Mindepladens tekst:

Efter kapitulationen i Nordtyskland og Danmark
blev om antten mellem den 5. og 6. maj 1945
11 tyske marinesoldater dømt for mytteri
ombord på minestrygeren M612.
De blev henrettet og deres lig sænket i Alssund.
Syv af de henrettede drev senere
i land her langs kysten og blev sted til hvile
på kirkegården ved Christianskirken.
De var blandt de sidste meningsløse ofre den kring,
der fra 1939-1945 hørgede verden.
I taknemmelighed over krigens afslutning
og i erindring om dens mange ofre
blev denne tavle sat.
1945 Sønderborg 2020

Nach der Kapitulation in Norddeutschland und Dänemark
wurden in der nach vom 5. auf den 6.Mai 1945
elf deutsche Marinesoldaten an Bord des
Minensuchschiffes M612 wegen Meuterei verurteilt.
Sie wurden hingerichtet und ihre Leichen im Alsensund versenkt.
Sieben der Hingerichteten trieben in den folgende Woche
an Land entlang der Küste und wurden auf dem
Friedhof der Christianskirche zur Ruhe gebettet.
Sie heh¨rten zu den letzten sinnlosen Opdern eines Krieges,
der von 1939 bis 1945 die Welt vervüstete.
In dankbarem Gedenken an das Ende des Krieges und in
Erinnerung an desse viele Opfer wurde diese Tafel errichtet.
1945 Sonderburg 2020