Angrebet mod Chr. X's Bro natten mellem den 15. og 16. maj 1942

I krigens første par år var England i defensiven. Derfor, og fordi man endnu ikke havde den fornødne materielle styrke, fik England i krigens første to år ikke etableret den bombeoffensiv mod Tyskland, som man regnede med i den sidste ende skulle afgøre krigen.
På ét punkt gik Royal Air Force imidlertid i offensiven lige fra begyndelsen: Fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945 lagde engelske bombefly miner i de indre danske farvande, som fra start til slut hørte til de mest minerede farvande overhovedet under den 2. verdenskrig. Og fra start til slut var det englændernes hensigt med minelægningen at genere den tyske skibstrafik mellem Tyskland og det strategisk vigtige Norge.
Minelægning hørte ikke til de mest begivenhedsrige togter for de deltagende flyvere. De så aldrig noget umiddelbart resultat af deres anstrengelser. Af hensyn til kampmoralen fik minelægningsbesætningerne derfor de første par år af krigen lov til at medbringe en mindre bombelast sammen med minerne. Bomberne kunne de så anvende, som de fandt bedst — selvfølgelig inden for visse rammer. Minelægningerne gav anledning til spredte bombenedkastninger i Danmark de første par år. Angrebene var sjældent præcise og anrettede kun få skader.
Natten mellem den 15. og 16. maj 1942 kom turen til Sønderborg-området, da 46 engelske bombefly lagde miner i Langelandsbæltet, ud for Nyborg, ved Korsør og i Læsø Rende. Baggrunden for operationen var, at den tyske krydser »Prinz Eugen« lå beskadiget i Norge og skulle til Kiel for at blive repareret. Det velorienterede engelske admiralitet forventede, at »Prinz Eugen« ville forsøge at snige sig gennem de indre danske farvande. Det skulle forhindres ved hjælp af en effektiv minespærring.
Efter at have lagt minerne vendte flyene hjemover, og på hjemvejen blev der foretaget 14 bombenedkastninger på dansk område, heraf et par stykker i Sønderborg-området. Et Wellington- fly fra 75. eskadrille med Sergeant Fraser som pilot udså sig Chr. X's Bro som mål, og flyets to 500 punds bomber blev kastet mod broen. Efter hjemkomsten rapporterede Fraser, at han var ret sikker på, at den ene af bomberne havde truffet målet. Det var imidlertid ikke tilfældet, men bomberne skabte en del ravage tæt ved broen. Den ene bombe landede på Alssiden og den anden på Dybbølsiden. Jernbanesporet blev revet op, et skur blev væltet omkuld, og der skete en del glasskader.

Kilde: Als og Sundeved 1940-45