Iflg. forskellige beretninger var problemet med flygtninge på Als og Sundeved uoverskueligt i dagene omkring kapitulationen.

Den 5. maj om formiddagen havde man nægtet et tysk flygtningenskib at passere under Chr X's Bro, men her var årsagen af militær karakter. Om denne hændelse beretter "Axel Koch"":

"Udryknings kommandoen måtte træde i aktion. Vagten på broen meldte, at et stort tysk flygtningeskib ville forcere broen for at komme til kajplads.

Skibet ville efter hans skøn ødelægge broens hejsemekanisme på grund af sin størrelse, således, at de allierede styrker ville blive forsinket i deres fremrykning. Vagten havde derfor nægtet gennemsejlingstilladelse, hvorpå tyskerne havde svaret, at de - om fornødent - ville bruge magt.

Efter samråd med bykommandoen blev der straks udsat væbnede vagter på broen, og et par mindre sprængladninger blev gjort klar og anbragt i broklappens maskineri, således at broen ved et par mindre rent lokale ødelæggelser kunne holdes nede et par døgn.

Der kom forhandlinger i gang mellem tyskerne og byledelsen, og førstnævnte gik ind på at laste om til mindre skibe, der uden risiko kunne passere under broen."

Selv efter 5. maj kom der skibe ind i havnen med underernærede og snavsede mennesker, som det var meget vanskeligt at få anbragt i denne kaotiske tid. 

De mange flygtningeskibe i havnen var ikke uden problemer. I en efterretningsrapport fra Generalkommandoens Efterretningstjeneste hedder det den 8. maj: "ifølge engelsk ordre må intet skib forlade havnen. På trods heraf er dags dato afsejlet "S/S Deutschland" og "S/S Capri" med flygtninge til henholdsvis Kiel og Flensborg.

Kilde: Als og Sundeved 1940-45