Mindeplade for Herman Boye, opsat på Sct. Jørgens Skole, nu VUC

Herman Møller Boye (Marstal landsogn den 5. juli 1913).

Lærer boende Gartnervænget, Sønderborg

Anholdt den 29. februar 1944 for sabotage.

Henrettet i Ryvangen den 12. juni 1944

Sabotagerne i Sønderborg var fortrinsvis rettet mod værksteder og firmaer, der arbejdede for eller handlede med den tyske værnemagt. Det var den unge Sønderborg-lærer H.M. Boye, som ledede de første aktioner i samabejde med Anker Hansen, søn af konsul I.C. Hansen, Sønderborg, og Karl Lauritzen fra Hadsten. 

Lærer Boye blev røbet af en stikker, arresteredes og henrettedes i juni 1944. Hans banemand var en Sønderborg-kollega, lærer Arne Petersen, en af de mest kyniske danske stikkere fra besættelsestiden. Han blev arresteret ved kapitulationen og henrettedes.

Kilder: Als og Sundeved 1940-45 og Sønderborg bys historie II