Biehls Mølle

Biehls Vindmølle ( vestre grubbemølle) (Rytters mølle)

Steen Jørgensen

Biehls mølle lå højest af alle møller i Sønderborg, nemlig på Galgebjerget, der ligger syd for mølledammen overfor dr.Kreys bolig. Da møllen lå der, kunne man være heldig at se hele 3 møller spejle sig i dammen, hvis der ellers var vindstille og solen stod i den rette stilling, derfor fik dammen navnet ”Mølledammen”. Møllen fik navn efter ejeren Jacob Carstens Biehl, som senere overdrog den til sønnen Frederick Peter Carl Biehls, der i 1859 blev ihjelslået af mølleværket. Møllen blev senere overtaget af svigersønnen Bagermester Claus Otten. Otten forpagtede møllen til Hans Peter Rytter, hvorfor møllen i mange år kom til at hedde Rytters mølle. Den højtliggende mølle nedbrændte i 1871 i en stærk påskeøstenstorm, idet en gnist fra den brændende Celiliemøllen som først var blevet antændt, fik møllens stråtag til at gå i brand. Ved middagstid stod begge møller i lys lue.