Central-Herberge
Bjerggården

Oplysninger om Bjerggaarden a.m.b.a., Sønderborg. Notatet er skrevet af formanden for Arbejdernes Fællesorganisation, borgmester Anders Andersen og er et direkte afskrift af notatet.

Bjerggaarden, Bjerggade 7, Sønderborg. Opført 1905. Indviet 16/12 1905 Sønderborg, bind 15, blad 36, Artikel 881. Sønderborg ejerlav og kommune, Areal 1869 m. Ejendomsskyld 105.000 kr.Den 24/3 1896 ejes grundstykket af hotelejer Johansen, (Holsteinisches Haus) og kaldtes = Gambrinus Garten = (Gambrinus er øllets gud.) Muligvis var der på grunden en keglebane. Den 7/6 1904 ejes grunden af hotelejer F. Hildebrandt. 26/4 1905 søger tømrer Heinrich Wille om tilladelse til opførelse af et Zentralherberge. Godkendtes 19/5 1905 med H. Bock som bygmester (ca. 1500 m 4500 mk) 6/6 1905 underskriver H. Wille endnu. 4/12 1905 sender Wilhelm Stier anmodning som formand om godkendelse for Verein Zentral Herberge, Sonderburg. Der Ausschus. Omkostninger ca. 62000 Mark. 10/11 1905 søges bevilling til W.C. 20/12 1905 er det færdigt. 3/1 1906 idømmes man en bøde for loftskamre. 12/12 1905 søger Claus Henschen om tilladelse til indretning af bagbygning. Bevilliget efter tegning af 8/12 1905, den 23/12 1905 med Frans Holler som bygmester. Godkendt 28/6 1906. 28 1906. 22/5 1922 ombygges sal, scene, tilladelse 31/5 1922, det kostede ca. 45000 kr. 14/3 1935 søges om tilladelse til indretning af W.C. i forbindelse med salen, tilladelse 13/4 1935. Navneændring fra Fagforeningshuset til Bjerggaarden sker 23/3 1940. 26/9 1940 søges om om-bygningstilladelse. Tilladelse gives 18/10 1940. Ombygningen påbegyndt den 7/10 1940. Rejsegilde 11/11 1940. Indvielse 2/2 1941. Afleveret i Fællesorganisationen 30/10 1941. Afleveret til Fællesorganisationens valgte Interessentskab, der ledede husets drift, den 3/11 1941. Godkendt af kommunen 3/2 1941. Udvidelsen hvor der byggedes salon og garderobekælder samt toiletter kostede 48.460,30 kr. Ombygningen blev vedtaget i Fællesorganisationen 30/9 1940. Salonen toges i brug den 19/12 1940. Af byggefonden bevilligedes den 30/10 1941 3231,16 kr. Af Handelsbanken låntes 36.000 kr. Byggefonden betalte 10196,16 kr. Forskellige indtægter til byggeriet gav 2264,14 kr. I 1927 købtes Bjerggade 11 for 11000 kr.

I henhold til udskrift af tingbogsakterne overdrager Claus Henschen og Richard Wille grundstykket til Geselschaft Zentral-Herberge g.m.b.h. ved Richard Hempel og Carl Pieper den 31.juli 1909. Det tyder på, at ejendomsforholdene ikke er blevet ordnet før uagtet at huset allerede indviedes i 1905

Af skomager Wilhelm Lange er over for mig oplyst: 1901 til 1905 var grundingsår i Sønderborg. Arbejderne samledes i begyndelsen i et lille værelse hos gæstgiver Schwartz, Norderplatz (Nørrebro) hvor der senere blev oliehandel. Senere samledes de i Kaiserkrone hvor Kino-Palæet nu er indrettet. Det kostede årligt 200 mark i leje. Om efteråret i 1904 kom tanken op om at bygge eget hus. Fællesorganisationstankerne og Herbergstankerne blev knyttet sammen. I begyndelsen af 1905 formentlig i januar købtes grundstykket Bjerggade 7, der omfattede 1500 m2 for 4500 Mark. Der var vanskeligheder med at få det ordnet. Bevilling blev givet til Karl Pieper og Verein Zentral-Herberg blev dannet med et bidrag på 10 pf. pr. uge. Denne forening forvaltede huset ved to tillidsmænd Claus Henschen og Heinrich Wille. Eduard Adler var behjælpelig ved sagens løsning. Byggeriet påbegyndtes i midten af juli måned. 16. december blev huset indviet i 1905. De opståede omkostninger var 62000 Mark. Der blev ansat en forpagter af restaurationen. Den 1. juli 1906 overtog Verein Zentral-Herberg selv forretningen og ansatte en bestyrer. I 1909 dannedes et selskab med begrænset ansvar og 20000 mark på 10 andele. Den 18. august 1910 antoges August Staacke som vært og var det til 1937. En stor brand hos Jørgensens maskinfabrik i Bjerggade medførte stor skade på huset og førte til en ombygning til 45000 kr. (Det er ombygningen i 1922) Så vidt efter Wilhelm Lange og byggekontorets akter på Sønderborg Rådhus, samt efter hvad jeg ellers har kunnet få oplyst. I Tømrernes fagforenings protokol står anført at det den 4. august 1904 vedtoges at danne et kartel. Delegerede blev Hænchel og Michel. Det vedtoges den 2. oktober 1904 at betale 10 pf. Pr. kvartal til kartellet, der må være stiftet på dette tidspunkt. Vi fejrer stiftelsen som sket 1. oktober 1904

Efter branden på Hotel Hafnia i København den 1. september 1973, hvor 35 mennesker omkom, besluttede folketinget, at alle hoteller skulle brandsikres. Det medførte, at Bjerggaarden også skulle brandsikres og det havde selskabet ikke penge til. Det blev derefter besluttet at sælge grund og bygninger til Sønderborg Kommune. Kommunen overtog bygningen den 1. oktober 1975. Bygningen blev nedrevet og grunden anvendes nu til parkeringsplads.

Peter Falk