Teksten som den blev fundet
Den 30. oktober 1909 blev der startet en ny loge i Kasernenstrasse nr.1 i Sønderborg nu Chr.d.ll gade.
Logen hed oprindelig Hertha-Loge Nr. 10.
1925 flyttede man til lokaler på Sønderborg Slot.
Den nuværende ejendom, Slotsgade 19, blev indviet den 20 april 1947.
Christian D. IIs Gade 1 (3) som ejendommen ser ud i dag.

Denne skrivelse er fundet i en flaske under gulvet i Christian D. IIs Gade 3.

 

Sønderborg d. 16.10.1938

 

Undertegnede forhenværende Bagermester Christian Jørgensen født den 26. August 1870 i Sønderborg, nu 68 Aar gammel og Hustru Christine Jørgensen Født Constant den 3. December 1873 i Sønderborg nu 65 Aar gammel, ligger dette Skrivelse i en Flaske i Gulvet i Huset Christian II Gade No I. Til 1. April 1938 hed denne Gade Kasernegade.

Undertegnede har været Bagermester i Perlegade 37, som senere fik No 49 ved Siden af Josias Hus, som nu er fredet.

Min Hustru og jeg havde Forretningen i 31 Aar fra 1. October 1897 til 1. Februar 1928 og så 1.10.28 købte vi dette Hus Christian II Gade No I, som kostede 60000 Kroner, men med Centralvarme og Umbygning, som blev foretaget, kom det op paa 75000 Kroner.

Det er 4 lejligheder i Forhuset og 1 Lejlighed i Baghuset. I Stueetagen bor vi selv og har haven på Hjørnet. Lejligheden koster 1. Sal 80 kroner, 2. Sal 75 Kroner. 3. Sal 65 Kroner pr Maaned. Lejligheden i Baghuset koster 35 Kroner per Maaned. 

Første Sal ere beboet af Fr. Gade, II Sal af Hr. Husmann, III Sal af Hr. Andreasen, i Baghuset boer Fr. Ising.

Ved Overtagelsen af Huset den 1 October 1924 var paa III Sal Odd Fellow Logen, som saa flyttede til Slottet. I August 1938 blev Gaden asfalteret.

I den Tid fra 1870 til nu har vi oplevet meget, vi var tysk Statsborgere til 1920.

I Skolen lærte vi kun tysk, dansk enkelte Timer i Ugen. 

I Byen laa til 1879 festnings Artilleri og Infanteri. Infanteri blev her No 86 senere fik den Navnet Augusta Victoria Artilleri. Kom til Ostpreussen, fra 1904 til 1914 laa i Sønderborg en større Afdeling Marine, 5 større Krigsskibe og 4 Tender.

Pontonbroen blev erstattet af Christian X Bro. Stadion blev bygget. Vandverket og Elektricitetsverket blev bygget. Gasverket laa før hvor Hotel Strand nu er, og hele Strandpromenaden er bleven moderniseret.

Fattighuset er nedlagt nu er det Vandrerhjem Rebslagegade. Alderdomshjem er bygget.

Hvor Torvet nu er, gik vi den Gang i Skole. En nye Skole i Nærheden er bygget. Statshospitalet det som før var Marinelazaret er bleven betydelig forstørret.

Havnen er bleven moderniseret har kostet mange Penge. 

Amtets Ringriderfest har i 43 Aar floreret. 

Nu til sidst vil min Kone og jeg ønske alle Sønderborgere en god Fremtid.

 

Chr. Jørgensen 

 

Sønderborg den 16. October 1938.

 

Kort om Hertha-Logen, der havde sin start i bygningen:

Den 30. oktober 1909 blev der startet en ny loge i Kasernenstrasse nr.1 i Sønderborg nu Chr.d.ll gade. 

Logen hed oprindelig Hertha-Loge Nr. 10. 

1925 flyttede man til lokaler på Sønderborg Slot. 

Den nuværende ejendom, Slotsgade 19, blev indviet den 20 april 1947. 

 

Kilde: Herthalogens hjemmeside