Günthers Palæ som det kan have set ud.
Günthers Palæ - til venstre i billedet ses det tidligere Løveapotek.
Til højre Günthers Palæ i ruiner. Til venstre i biledet det tidl. Løveapotek. Midt i billedet det sønderskudte rådhus.

Ernst Günthers Palæ lå ved byens hovedgade ikke langt fra rådhuset. Det var opkaldt efter hertug Ernst Günther, og kan føres tilbage til i alt fald 1649, men er muligvis noget ældre. Det var et trefjøjet anlæg med en ca. 38 m lang toetages hovedfacade ud mod gaden og de to lige så lange, ca. 9 m brede sidefløje bagud omkring en gårdsplads og en have. Palæet var opført af røde munkesten på et granitfundament.

Haven afgrænsedes mod Mariegade af en mur, der stadig kan ses. Facaden kendes kun fra ret sene oplysninger. Den havde en port i midten med vinduer på hver side og vistnok 13 lige store vinduer på 1. sal. Den skal i den sydlige del af facaden have haft en fornem sandstensprydet indgangsportal med det hertugelige våben. Også grundplanen minder mere om en adelig byggeskik på landet end om et almindeligt købstadshus.

I 1864 blev huset totalt ødelagt ved bomartdementet.