Købmand Elisabeth Møller vejer kaffe af i sin butik 1968 - kort tid før butikken blev nedlagt og huset nedrevet.

Brygger og høker Møller boede på Vendepladsen. Det meget lille butikslokale indeholdt et meget varieret udvalg af købmandsvarer. Hos Møller handlede en stor del af gadens beboere, men kun meget få kunder fra den øvrige del af byen. Til gengæld havde Møller en ikke ringe indtægt af ølsalg fra hvidtølsbryggeriet. De fire sønner havde hver sin trækvogn, afpasset efter deres alder og størrelse. Hver fredag eftermiddag travede de fire sønner ud med hvidtølsankre til detailsalg hos andre købmænd og til de faste ruteskibe, som anløb Sønderborg.

I 1940 drives Møllers købmandsforretning nu af brygger Møllers datter  Elisabeth Møller. Allerede i 1940 er forretningen kendt udenfor Sønderborg som et af byens karakteristiske butikslokaler.

Butikken blev nedlagt i 1968 og huset revet ned.

Kilde: Inge Adriansen, Sønderjysk månedsskrift 4/5 1975.

Huset blev fjernet i 1970. Det var fuldkomment bygget af ganske almindelige materialer, men i en form der var rig og enkel, så huset fik anseelse. Dets beliggenhed ved det lille torv var storartet i gadebilledet. An anbringe en beton-elmast her foran gavlen var en formidabel vandalisme.