Denne mølle nævnes i 1845. Det var oprindelig en vind-oliemølle, men blev senere en damp-oliemølle, som beskæftigede 8 arbejdere og 1 daglejer. Samme år havde Karbert en valkemølle, der beskæftigede 1 arbejder og 1 daglejer. 

Oliemølle brændte i april 1865 med tilhørende udbygninger og forråd. Skaden androg ca. 60.000 rdlr. Selv om det var stille vejr, tog branden godt fat. Det frivillige brandværk i Sønderborg, som for flertallets vedkommende bestod af tysksindede, måtte rykke ud for at slukke, men det viset sig snart, at der var for få til at række vand, skønt der var nok i den nærliggende Mølledam.

Kilde:Møller på Als, Hans Linow og Jens Lampe.